Vkus

Čím je ve vzájemném poměru lidí takt, tím je v poměru lidí k věcem vkus. Vkus sám o sobě nemá nic společného se slušností, avšak pro onu kultivovanost, která konec konců znamená dokonale zjemnělý způsob života, je stejně nezbytný jako takt pro správné chování, neboť je výrazem jemnějšího cítění k věcem, které nás obklopují a zčásti slouží naší potřebě. Stejně jako je netaktní přijít mezi chudé lidi v nádherném oděvu, je nevkusné vydat se do hor s tvrdým kloboukem na hlavě a v dlouhých kalhotách: stejně jako je netaktní vyprávět neslušný vtip člověku pobožnému člověku, je nevkusné rušit klid krásné krajiny zpěvem nebo hvízdáním otřelé odrhovačky.

To je věc vkusu, říká se často a tím se chce říci, aby se každý řídil podle vlastního vkusu, že je tedy vkus věc ryze subjektivní, takže se někomu nemusí líbit to, co se zdá jinému velice krásné. Názor na dobrý vkus může sice být v některých případech různý, přece však rozdíl má určité meze. Jen zanedbaný nebo zbloudilý vkus, tedy vlastně nevkus, postaví se do příkrého protikladu ke skutečné kráse a harmonii.

Pojem vkusu je tedy přece něco absolutního a objektivního, stejně jako je absolutní krása bez ohledu na odlišné názory jednotlivce. Musíme počítat i vyhovět absolutnímu vkusu, chceme-li obstát v dobré společnosti.

Představme si jako odstrašující příklad dámu, která se sice bezvadně chová a vystupuje, ale nosí ke krvavě rudým šatům nápadně zelené punčochy a temně modré botky. I přes velikou krásu těla a ducha působila by směsně. Vkus a neslohovost jsou dva pojmy, které se navzájem vylučují.

Vkus ve však nejeví jen v lidském oděvu, ve stavbě nebo zařízení domu, v založení zahrádky, jeví se ve všem jednání a v celém způsobu života. Tak se stává vkus projevem osobnosti, důležitým činitelem celkového dojmu, jakým člověk svým zjevem působí na své okolí.

Dokonalému vkusu se ovšem lze mnohem nesnadněji naučit než taktu, dobrým pozorováním však a napodobením dobrých vzorů si lze mnohé přisvojit. Trochu uměleckého založení nebo zájmu na různých otázkách, především týkajících se výtvarného umění, probudí cit pro harmonii a vnitřní podstatu neživého světa a ulehčí zvládnutí umění dobrého vkusu.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse