Řeč těla

Jde o řeč velmi poctivou, sotva bychom ji dokázali manipulovat. Víc než modulace hlasu obsah řeči prozradí neverbální komunikace, je starší než mluvené slovo, dává možnost hlouběji a pravdivěji nahlédnout do vašeho nitra. Pomocí paží a mimiky podáváme totiž informace o své vnitřní schopnosti, kterou si neseme všichni s sebou od narození.

Pohled, úsměv, postoj, energetické zatřesení paží, tak vypadá projev těla mimikou a gesty. Ke zdokonalení vystupování postačí osobní vystupovaní před zrcadlem - začněte celkovým výrazem obličeje, pokračujte očima, ústy, nosem. Ovšem hra rukou je nejživější výpovědí vašeho těla, ruce používejte jen tehdy, pokud chcete výpověď zdůraznit. Jedná se o nejpravdivější výpověď o vašem chování a charakteru. Ano, tělo mluví. Neverbální projevy tvoří 65 procent lidské komunikace.

Právě proto o neverbální komunikaci projevují výrazný zájem personalisté při výběru uchazečů na jisté pracovní pozice. Jejich výklad by se ovšem neměl přeceňovat - neverbální projev sice odráží povahové rysy a životní zvyklosti, ale celkový image při pohovoru je nejen klid, oblečení na úrovni, ale také zkušenost a vědomosti - hodně zmůže i modulace hlasu. Podle Sigmunda Freuda - skryté myšlenky z člověka prosakují každým pórem.

Rozdílná řeč ženského a mužského těla:

Ženy
- stojí k sobě při komunikaci blíž
- déle se dívají při hovoru do očí
- vydrží déle sledovat projev, který je příliš nezajímá
- více využívají úsměv
- více si všímají detailů

Muži
- déle sledují své posluchače
- méně mezi sebou volí hmatový kontakt
- mnohem raději se předvádějí před osobou, která je zaujme

Velmi časté situace pro muže i ženy
- kousání nehtů: strach, neklid
- zvednuté obočí: mírné rozladění
- přímý pohled: výhružka
- kousnutí do palce: koketní výzva
- zkřížené kotníky: zdvořilá ležérnost
- hlazení brady: přemýšlení

Děti
- mají větší potřebu hmatových dotyků než ženy a muži

Co nahrazuje slova?
- Gestika: posunky (část kineziky)
- Haptika: dotýkání se lidí kolem, fyzický kontakt (hlazení, líbání, bití, držení se za ruce)
- Kinezika: pohyby těla
- Mimika: týká se obličeje a jako jediná vyjadřuje emoce - štěstí, neštěstí, překvapení, očekávání
- Paralingvistika: styl verbálního sdělení, to znamená hlasitost řeči, tón, rychlost sdělování, frázování
- Posturologie: postoje těla a jeho pohyby
- Proxemika: postoj při komunikaci, vzdalování se a přibližování, zacházení s prostorem kolem sebe.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse