Adaptační plán

Je jakýsi pomocník a pomáhá nám co musím ze začátku zvládnout a v jakém období (školení, termíny, dovednosti - produkty, systémy firmy).

Pro očekávaný výkon, je nutné, aby se pracovník co nejdříve adaptoval na nové podmínky - seznámil se s chodem a kulturou naší firmy.

Struktura přípravy adaptace by se měla skládat z těchto částí:

  1. analýza pracoviště a práce - popsat a rozebrat pracovní náplň a upřesnit nároky na pracovní výkon
  2. příprava dokumentace pro zaškolení - učební materiály, které budou pro zaměstnance pomocníkem.
  3. teoretická a praktická část - teoretická část spočívá v zaškolení pomocí odborného lektora, praktická část zahrnuje ukázkové nasazení do pracovního procesu.
  4. přezkoušení - zpětná vazba, kontrola zaměstnance zda zaměstnavatel pochopil teoretickou a praktickou část.
  5. dohled patrona - závěrečná fáze praktické části, kontrola a zvýšení jistoty zaměstnance na novém pracovišti
  6. samostatná práce - výsledek správného zaškolení

Setkat se s tímto plánem mohu už při podpisu smlouvy. Při nástupu do zaměstnání má zaměstnanec schůzku s nadřízeným a tento plán se tvoří. Stanoví se dny a časy do kdy bude zaměstnanec ty a ty dovednosti ovládat.

Profese v kterých lze očekávat adaptační plán

Profese u kterých dochází ke komunikace s klienty. V současné době ho využívá většina velkých společností.

Adaptační plán je zároveň i jakýsi závazek vůči zaměstnavateli, protože dojde k dohodě co, kdy jako nový zaměstnanec mám zvládnout a měl bych své závazky plnit. Průběžně dochází ke kontrole adaptačního plánu v nastavených úsecích.

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse