Ve vchodu a na schodech

Přednost při vycházení má ten, kdo podle pravidel o pozdravu má být pozdraven první. Když se ke vchodu blížíme tak, že jsme o poznání blíže než taková osoba, posečkáme, abychom jí dali přednost. Pokud je to třeba, přidržíme tomu, kdo má přednost, dveře. Uděláme to komukoliv, chceme-li projevit svoji zdvořilost.

V prostředí, kde se vyskytuje extrémní feminismus, se muž ale může dočkat i toho, že některá žena ponese s nechutí, že jí například přidržel dveře ("přidržet si je umím sama!"), ale nevšímejte si toho. Pravidla této galantnosti mají dlouhou tradici a jsou založena na fyzických předpokladech obou pohlaví, a tak se nemusíme obávat, že přestanou platit.

V zaměstnání má přednost při vcházení nadřízený, pokud sám nedá pokyn, abychom vešli před ním. Podobně to platí pro hosty, kterým dáváme vždy přednost kromě případů, kdy můžeme očekávat za vchodem překážku: v tom případě se omluvíme, ž musíme jít první. Dokonce i dětem, jsou-li hosty, dáváme přednost, protože to v nich podněcuje úctu ke slušnému chování.

V činžovním domě pozdraví nájemník podle pravidel zdravení každou osobu, kterou potká na schodech, kromě případu, že by si byl zcela jist, že jde o osobu cizí, která je v domě náhodně. Soused souseda zdraví bez čekání.

To, co platí u vchodu, neplatí o výtahu, zde rozhoduje pořadí příchodu. Při větším obsazení výtahu vstupují do výtahu ti, kteří jedou do vyšších pater tak, aby se ocitli ve výtahu vzadu a nepřekáželi v nižších patrech při výstupu.

Tomu, kdo má přednost, se vyhneme, jde-li proti nám, a tam, kde na vyhnutí není prostoru, se i vrátíme zpět a uvolníme cestu. Osobě velmi staré nebo takové, které činí potíže stoupání do schodů, pomůžeme se zavazadlem alespoň o nějaké podlaží.

Společenská pravidla mají leckdy svůj původ v potřebě zajistit významnějším osobám pocit bezpečí. Proto jde do schodů i ze schodů muž vždy níž, aby mohl poskytnout ženě nebo staršímu oporu. A pokud jde před námi do schodů mladá dívka v ninisukni? Co poradíme? Neměl by muž v takovém případě přece jenom jít raději před dívkou? Ne, bezpečnost především! Ostatně v takovém případě by byl blázen, kdyby porušil tak důležité bezpečnostní pravidlo. Ale pozor, jsme taktní, vždy jdeme tak, abychom se dámy nedotkli a aby ona sama neměla nepříjemný pocit.

Do prostoru, kde je možno i jen teoreticky předpokládat, že hrozí nebezpečí (úrazu, zašpinění, nevhodného chování, tedy i do restaurací, barů, nebo vináren) vstupujeme naopak sami napřed a přednost nedáváme.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse