Typické otázky u pracovního pohovoru

OTÁZKY NA VAŠI OSOBU

 • Co mi o sobě povíte? Tato otázka není zaměřená na váš soukromý život, ale na pracovní život (vzdělání, pracovní zkušenosti). Snažte se zdůraznit své největší přednosti a kvality.
 • Jak byste se charakterizoval(a)?
 • Máte ambice vést lidi?
 • Jak jste řešil nečekané překážky v práci, jak jste na ně reagoval popř. jak jste je vyřešil?
 • Preferujete práci v týmu nebo samostatně na svěřených úkolech?
 • Jaké jsou vaše slabé stránky? Odpovězte pozitivní větou a že pracujete na jejím odstranění.

OTÁZKY NA KARIÉRU

 • Jak si představujete svoji kariéru? Tím si personalista dělá obrázek o tom, zda byste byl na dané pozici dlouhodobě spokojen.
 • Jste spokojen/a s Vaší dosavadní kariérou, jaký největší úspěch jste dosáhl(a)?
 • Co by jste chtěl(a) dělat za x let? Ujasněte si priority a cíle.
 • Jaká je Vaše představa o ideální pracovní pozici, a proč?
 • Proč Vás zaujala naše pozice nebo proč chcete pracovat právě v naší firmě? Zde využijte všechny informace, které jste si připravili na pohovor ( co vás na firmě imponuje, vstřícný přístup ke klientům, ocenění, možnost profesionálního růstu apod.).
 • Váš přínos pro naši firmu?
 • Proč si máme vybrat právě vás nebo proč se na danou pozici hodíte? Velice podobná otázce : „ Co mi o sobě povíte?". Zdůrazněte kvalifikaci , odborné znalosti a zkušenosti odpovídající k dané pozici. Bývalého zaměstnavatele v žádném případě nepomlouvejte!
 • Jaké očekáváte platové ohodnocení? Řekněte platové ohodnocení v předchozí práci a že si představujete tutéž sumu. Spokojil by jste se se stejnou sumou, nebo časem i lepší.
 • Co práce přesčas, nevadí Vám? Odpovězte vždy podle pravdy (rozdělení profesního a soukromého života).

OTÁZKY ZAMĚŘENÉ NA CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ

 • Jak se vyrovnáváte se stresem? Uveďte jakou jste zažil(a) stresovou situaci a jak jste ji vyřešil(a)?
 • Jak zvládáte týmové práce? Odpověď musí znít zvládám, snažím se spolupracovat a nevyvolávat konflikty. Uvést můžete konkrétní situace. Umíte přijmout názory kolegů a prosadit si své.

 

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse