FMCG a RETAIL

FMCG je zkratka pro anglický výraz FAST MOVING CONSUMER GOODS, který se do češtiny překládá jako rychloobrátkové spotřební zboží.

Jde o výrobky, které jsou prodávány rychle a při relativně nízké ceně, mají omezenou dobu spotřeby a rychle se spotřebovávají. Prodej výrobků přináší za krátkou dobu obrovský zisk.

Patří sem např. předměty denní spotřeby - kosmetické, hygienické potřeby, drogistické zboží (zubní pasty, mýdlo, toaletní papír...) a věci s rychlým opotřebením (baterie, žárovky...). I přesto, že se se stále více vyčleňují do vlastní kategorie patří sem i potraviny, nápoje, léky popř. spotřební technika.

Společným znakem rychloobrátkového zboží je to, že se vypotřebují ve velmi krátké době - den, dny, týdny, měsíce max. do roku a prodají se ve velkém množství, čímž zisk kumulují.

RETAIL prodej koncovému spotřebiteli za maloobchodní cenu

Které zaměstnání potřebuje vědět co je to FMCG a RETAIL?

např. vedoucí obchodu ( musí vědět trvanlivost, zákaznické zvyky kolik jsi schopen toho prodat, co dělat proto aby se zboží prodalo co nejvíce), obchodní zástupce - prodej obchodním partnerům a vyhledávání nových obchodních příležitostí, marketingový specialista FMCG ( zaměření na produkt).

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse