Titul MSc. – Master of Science

Vysokoškolský magisterský titul, který se uděluje v zahraničí např. ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, USA, Německu. Není možné, aby byl zapsán do občanského průkazu.

V ČR veřejné vysoké školy tento titul neudělují, ekvivalentem je Ing. a Mgr. (alternativa Mgr. Jako MgA.)

Př.

MASTER OF SCIENCE IN ECONOMICS (2-3 roky)

  • náš inženýr na národohospodářské fakultě
  • tento program je zaměřen na mikro a makro

MASTER OF SCIRNCE IN FINANCE (2-3 roky)

  • náš inženýr na VŠE fakulta financí
  • V zahraničí je udělování titulu u ekonomů (myslím tím ekonomů v českém obecnějším významu, nikoli jen economics) velmi rozdílné. Když se kouknete na stránkyzahraničních universit (npř. USA), je tam varianta jak MSc. (tedy obdoba technického titulu ing.), tak MA (tedy magistr). Záleží to na oboru, na jednotlivých fakultách atd. Kde je více "exatnějších předmětů", tak je obvykle MSc.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse