To-do-list

Seznam úkolů (v angličtině známý jako To - do - list)

Základní stupeň organizace práce


Je seznam naplánovaných činností (věcí, aktivit), které máme za daný čas udělat. Je to nástroj sloužící jako alternativa nebo doplněk k paměti. Pokud některou položku ze seznamu splníte, označte ji a vyškrtněte. Nejčastější způsob psaní seznamu je na papír A4, poznámkový blok, menší papír, nebo lepící barevné štítky. S vývojem doby vznikla spousta elektronických ekvivalentů např. PDA, Mobil, PC (ekvivalent= stejná nebo odpovídající hodnota).

Výhody:

  • Jednoduchost

Nevýhody:

  • Pokud ho někam založím a pak ho nemůžu najít, prevencí je použít moderní elektronické aplikace.

Na jak dlouhou dobu si seznam napsat?
Obvykle na týden pro delší časové období tento to-do list není vhodný. Takže denní a týdenní plány jsou ideální.

Cíl :

  • Co udělat
  • Nezapomenout

Seznam úkolů je často odstupňován.

Přidělení důležitostí:

  • Metoda „ABC" Alan Lakein
  • ABC metoda "A" úlohy která má být zpracována během dne, "B" během týdne a "C" během měsíce
  • seřazení položek od největší po nejmenší prioritu
  • očíslování položek kde „1" nejvyšší priorita a „2" druhá nejvyšší priorita.
  • Mark Forster - uzavřený seznam úkolů, ve kterém naznačujeme, že nekonečný seznam s určitostí znamená, že některý úkol bude vynechám a tím bude nedokončen. To znamená, že celý seznam by měl být splněn tentýž den, a položky, které nebyly dokončeny je třeba zjistit a odstranit chyby.

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse