Profesionální dojem

Profesionální dojem je obraz, který o nás říká, co můžeme nabídnout v profesní sféře.


Základních pět vlastností je:

Kompetentnost
- schopnosti, nadání, kvalifikaci, zkušenosti a další dovednosti, kterými disponujeme.
Je potřeba si uvědomit v čem vynikáme, co umíme dobře a co zvládneme.

Důvěryhodnost
- okolí nám věří a hodnotí nás, zda zvládneme to, o čem říkáme, že umíme. Měly bychom umět rozenta, kdy je nutno řídit se pravidly a kdy je možno je překročit.

Sebekontrola
- vyznačuje se schopností ovládat se, mít dobré způsoby, vystupování a jednání. Pokud překročíme meze, měly bychom se zeptat samy sebe, zda to stálo za to.

Sebedůvěra
- vyznačuje se vzpřímeným držením těla, uvolněným dýcháním, pozitivním stavem mysli i vědomím, že jsme dobře připraveni a máme dostatek schopností a informací. Volíme pozitivní výrazy, nepřeceňujeme se, ale ani nepodceňujeme.

Důslednost
- má-li být profesionální image účinná, musí být vytvářena každý den, všude, při setkání s kýmkoliv.

 

Zdroj:www.TOPasistentka.cz

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse