Některé odlišnosti a zvláštnosti

Specifická pravidla chování se v jednotlivých zemích liší - jsou dána kulturní a historickou tradicí. Několik příkladů zvláštností mentality některých národů a jí odpovídajících zvyků.

Nejblíže naší kultuře je kultura německá (a rovněž rakouská). Němci jsou ovšem oproti nám daleko přesnější, což je vhodné si uvědomit zejména při všech obchodních a pracovních jednáních. Přesnost se netýká jen dochvilnosti, ale i obsahu jednání. Předpokládá se, že bude věcné, konkrétní, bez různých úhybných manévrů a výmluv. Kladně je hodnocen a korektnost v jednání i vzhledu a rovněž přesné dodržování určité dohody, i když není dána písemně. Očekává se, že na návštěvu vždy přinesete květiny, u stolu se budeme chovat podle obecně platných norem, které se od našich prakticky neliší. Jen jsou důsledněji dodržovány, Důležitý je přípitek (prosit), při němž se nepřiťukává. Při odchodu od stolu se hosté loučí stiskem ruky se všemi, V Německu se dodržuje oslovování jménem, nikoli funkcí (vhodnější je říkat „pane Maurere,, než „pane řediteli,,).

Rakousko je nám v určitém smyslu ještě bližší, nemá německou strnulost. Více se tam však dbá na vnější projevy zdvořilosti - například na oslovování tituly, které jsou přenášeny i na manželky (paní doktorová, profesorová apod.).

V Polsku mohou zejména ženy očekávat daleko větší pozornost ke své osobě, než jsou zvyklé, neměly by to však přeceňovat. Polská galantnost nás může v první chvíli překvapit, neměla by nás však zaskočit. V Polsku je celkem běžným zvykem líbat ženě ruku a i jinak se k ní dvorně chovat. O Polácích je známo, že jsou romantičtí, někdy až sentimentální a měli bychom tyto projevy respektovat, Srdečností se nedejme zlákat k familiárnosti, ctí se tu forma. Bučíte obezřetní při konzumaci alkoholu, je třeba, abyste znali svou míru a nepodlehli stálému pobízení, není urážlivé, pijete-li zdrženlivě.

Ruská pohostinnost je příslovečná. Málokde platí tak důsledně, že „host do domu, Bůh do domu“. Doporučuje se být dochvilný, ale pak nehledět na čas. Je nutné si uvědomit, že ruská kultura (i když slovanská) vyrůstá z jiných kořenů než naše. Najdeme tu více odlišností než podobností, což nás nesmí vést k despektu.

Pro Francouze je charakteristické, že jsou zároveň zdvořilí a zároveň oceňují, ba preferují originalitu (to se například v Německu nedoporučuje). Paříž si stále udržuje pozici mezinárodní kulturní metropole. Francouzi jsou hrdí na svou módu, víno, ženy a revoluční tradice. V konverzaci se nedoporučuje klást osobní otázky (čehož se ostatně vyvarujte všude, pokud s někým neudržujete blízký přátelský vztah). Guth-Jarkovský uvádí, že svůj Společenský katechismus sestavil „na základě způsobů francouzských, neboť naše mravy celkem s jejich se shodují“. Marné tedy s Francouzi daleko více společného, než prokazuje naše denní praxe.

Nejvýraznější neformálnost v jednání můžete očekávat v Americe (máme na mysli USA). Ležérnost, kamarádskost, bezprostřednost se projevuje viditelně ve všech oblastech života. Ovšem jediným měřítkem úspěchu je úspěch - měřitelný, a to penězi. Zvyknete-li si na to, že život je vlastně zápas podobný sportovnímu utkání, můžete se v této zemi cítit šťastni. Základním pravidlem i etikety je - čas jsou peníze. Proto musíte být dochvilní, v jednání jít přímo k věci a nikdy nezatěžovat Američana v pracovní době soukromými záležitostmi. Více než kde jinde bude vám potřeba tolerance, Američané jsou ve svých společenských způsobech velmi liberální.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse