Tituly před/za jménem

Užívání titulů je poměrně komplikovaná záležitost. Jak vypadá minimum, které je dobré vědět? Sami sebe sice můžete představit s titulem, působí to však nepřirozeně. Zato své společníky titulem představovat můžete. Jiného člověka představujete a oslovujete vždy jen jeho nejvýznamnějším titulem a slovo pán/paní se vynechává. 

Na vysokých školách mají učitelé a funkcionáři další tituly - podle dané hierarchie.

Pedagogické hodnosti se řadí podle své významnosti:

- učitelské (asistent, docent, profesor)
- tituly podle akademických funkcí (proděkan, děkan, prorektor, rektor)

Slavnostní oslovení děkana zní Spectabilis pane děkane, při oslovení rektora volte vždy tradiční titul Vaše Magnificence.

Pravidla užívání titulů:

Při uvádění titulů v zahraničí, na cizojazyčných vizitkách apod. si raději nechejte poradit od někoho, kdo danou zemi dobře zná. Některé z českých používaných titulů nejsou uznávány a neznají paralelní situaci v navštívené zemi.

Oslovujte zásadně vždy v pátém pádě, to znamená, že příjmení skloňujete.

Významného umělce oslovujeme mistře. V dopisech píšeme toto slovo s velkým počátečním písmenem (oslovení pane mistr přenecháme řemeslníkům). Přechýlení, tedy jednotné oslovení umělkyně neexistuje.

Pokud politici vystupují jako představitelé státních orgánů, oslovujte je podle funkce (pane ministře, pane poslanče).

V diplomacii, podnikání nebo mezinárodním obchodě se můžete setkat s občany evropských zemí, kteří jsou považování za příslušníky šlechty. I když u nás bylo šlechtictví a řády zrušeny, přijímejte zvyklosti země, odkud příslušník šlechty pochází: v Německu používejte v oprávněných případech "von" nebo Graf, ve Velké Británii zase Sir (Dame), Lord (Baroness). Ve Francii dodržujte jména osobní s předložkou de la. V současnosti šlechtické rodiny nesouvisejí často s feudály a jejich rodovým majetkem, ale jejich nositelé zastávají významná místa a funkce.

V každém případě však respektujte existující zvyky a tradice.

Velvyslanci cizích států a zahraniční ministři se oslovují zásadně Vaše Excelence. A pokud bychom měli tu čest setkat se s královnou? S neznalostí takového přijetí nám před přijetím samým pomůže protokol, ale zásadně platí: král nebo královna se oslovují Vaše Veličenstvo, jeho či její manžel(ka) pak Vaše (královská) Výsosti.

Nikdo by neměl pohoršovat, oslovíte-li jej bez titulu. Nepokládá se za vhodné, abyste oslovujícího sami upozorňovali, že máte akademický titul.

NEJČASTĚJŠÍ TITULY UVÁDĚNÉ PŘED JMÉNEM:

Bc. - bakalář
Ing.
- Inženýr v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství
Ing. arch. - Inženýr architekt v oblasti architektury
MUDr. - doktor všeobecného lékařství
MVDr. - doktor veterinární medicíny
Mgr. - absolvent magisterského studia
Mgr.A - absolvent oboru umělecké disciplíny
JUDr. - doktor práv
PhDr. - doktor v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd
RNDr. - doktor přírodních věd
PharmDr. - doktor farmacie
ThDr. - doktor teologie
akad. - akademik, řádný člen Akademie věd České republiky

TITULY UVÁDĚNÉ ZA JMÉNEM:

Ph.D. - doktor: absolvent doktorského studia
Th.D. - doktor teologie, absolvent doktorského studia na teologické fakultě
Dr.h.c. - čestný doktorský titul, uděluje se jen ve výjimečných případech

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse