Tykání

Míru důvěrnosti společenského kontaktu osob vyjadřuje také vykání a tykání. Vykání vyjadřuje daleko lépe vztah vzájemné úcty. Obvyklé je tykání mezi přáteli, příbuznými, mnohdy i vzdálenějšími. Časté je také tykání v pracovních kolektivech. Je přirozené a odůvodnitelné v užších pracovních kolektivech, protože usnadňuje spolupráci. Tykání vždy nabízí osoba společensky významnější. Žena muži, starší mladšímu, nadřízený podřízenému.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse