Chování obchodníka

Jednou z hlavních myšlenek, kterou se zabývají odborníci na řízení lidských zdrojů z celého světa, je význam práce s lidmi... a nutnosti ji perfektně zvládnout.

Teorie a knihy, které na toto téma vycházejí, jsou často plné diagramů, komplikovaných schémat a ještě komplikovanější terminologie.

Čím více budete ale lidské chování studovat, tím zřetelněji si uvědomíte, že úspěch v jednání s lidmi je založen na několika základních pravidlech. Zde je několik příkladů...

1. LIDÉ NÁSLEDUJÍ TOHO, KDO ZÍSKAL JEJICH DŮVĚRU

V osobním životě to znamená, že se snažíme napodobovat osobnosti, které jsme si oblíbili. V oblékání, vystupování i jednání.

V obchodě můžeme podobně očekávat, že lidé budou nakupovat u firmy, kterou považují za špičku mezi konkurencí. Pokud se tedy vaše firma vymyká průměru v jakékoliv oblasti, dejte o tom svým zákazníkům vědět.

2. LIDÉ SE RÁDI SPOJUJÍ S DALŠÍMI, KTEŘÍ MAJÍ STEJNÉ NÁZORY

Členství v nejrůznějších asociacích, sdruženích a spolcích je toho příkladem. Využijte tedy pochval a pozitivních připomínek, které vaše výrobky a služby získávají. Dejte lidem vědět, že vaši zákazníci jsou s vašimi produkty spokojeni.

3. LIDÉ REAGUJÍ NA ČASOVOU TÍSEŇ

Děláte-li svým zákazníkům nabídku - ústně nebo písemně - neopomeňte určit termín, do kterého se mají vyjádřit. Je dokázáno, že tak získáte větší ohlas, než kdybyste nechali odezvě volný průběh.

4. LIDÉ SNADNO ZTRÁCÍ SVŮJ POCIT IDENTITY

Stěhování do jiného města, změna zaměstnání, nové podmínky - to jsou události, ve kterých člověk ztrácí kontakt s přáteli, nedokáže se orientovat v novém prostředí a tápe po jistotách. Pokud budete jediná firma, která lidem v této době pomůže, zakládáte na dlouhodobý vztah s vysoce loajálními klienty.

5. LIDÉ JSOU ZAMĚŘENI NA SEBE

Jste toho svědky každý den. I u sebe sama. Lidé jsou natolik zaneprázdněni tím, co se děje v jejich životě, že na sledování ostatních a jejich zájmů jim zbývá jen minimum pozornosti. Je jim jedno, co prodáváme nebo nabízíme, pokud to nevysvětlíme z jejich pohledu a neukážeme, co z toho budou mít oni.

6. LIDÉ PROHLÍŽEJÍ, MÍSTO TOHO, ABY ČETLI

Mnoho lidí je línými čtenáři. Přeskakují na stránce, věnují více pozornosti obrázkům než textu, nemají rádi složité formulace. Pokud píšete dopis, inzerát nebo návod k použití k vašemu výrobku, mějte je na paměti. Používejte jednoduchá slova, krátké věty a odstavce a jasné vyjadřování. Inzerátům dávejte titulek, který čtenáři bleskově sdělí výhody a přínosy vaší nabídky: co z toho bude mít on. Jen tak zaručíte, že si text přečte celý.

7. LIDÉ NEDŮVĚŘUJÍ DOKONALOSTI

Pokud na sebe při jednání sdělíte i nějaký nedostatek nebo odhalíte "přijatelnou" vadu vašeho výrobku, získáte okamžitě postavení spolehlivého a důvěryhodného dodavatele.

8. LIDÉ ŘEŠÍ STEJNÉ SITUACE

Peníze, zdraví, láska, sex. přátelství. To vše jsou příklady oblastí, ve kterých chceme být úspěšní. Pokud svým zákazníkům ukážete, jak pomocí vašeho produktu tohoto cíle dosáhnout, získáte okamžitě jejich pozornost.

9. LIDÉ CHTĚJÍ JEDNODUCHÉ NÁVODY

Lidé nechtějí rozhodovat. Předložíte-li před zákazníky nabídku desítek produktů, budou dlouho vybírat a nakonec si nemusí být svým rozhodnutím ani jisti. Připravíte-li své produkty do několika "balíčků", výběr toho pravého se stane jednodušším

10. VĚTŠINA LIDÍ MÁ RÁDA POCIT MOCI

Pokud se váš produkt koupí, mohou mít strach, že se o ně nebudete již zajímat. A oni nebudou pánem situace. Ukažte jim tedy, že o ně budete pečovat i po uzavření obchodu.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse