Homeoffice a homeworking

Obě tyto slova spojuje slovo HOME (domov), mají ale odlišné významy.

Homeoffice

Je to jakýsi benefit, který poskytuje zaměstnanec zaměstnanci a znamená to pracovat příležitostně nebo za určitých podmínek z domova (např. v případě dopravní kalamity, nemoci dítěte apod.) Homeoffice se uplatňuje jen pár dnů v měsíci, zaměstnanec si stanoví počet dnů v měsíci, někdy se může jednat jen o příležitostní Homeoffice (sepsání prezentace).

Homeworking

Převážně pracuji z domova. U Homeworkingu vykonává zaměstnanec práci z domova až z 90%. Práce z domova je vhodný zejména pro osoby se zdravotním postižením, maminky na mateřské dovolené . Stále více firmem tuto alternativu nabízejí. Zaměstnanec či podnikatel má jako svoji primární kancelář svůj domov.

Výhody pro zaměstnance

 • Úspora času
 • Úspora cestovních nákladů
 • Flexibilní plánování času
 • Spokojenost zaměstnance (spojení osobního a pracovního života)
 • Možnost starat se o děti doma
 • Možnost zvládat nenáročné domácí práce při zaměstnání

Výhody pro zaměstnavatele

 • Úspora nákladů na provoz kanceláře
 • Spokojenější zaměstnanci
 • Nárůst produktivity práce
 • Možnost získat levnější pracovní sílu
 • Možnost volby vlastního IT vybavení

Nevýhody pro zaměstnance

 • Náklady na vytvoření pracovního místa
 • Ztráta kontaktu s kolegy a sociálních kontaktů vůbec
 • Náročnost na vlastní disciplínu
 • Nutnost mít vlastní pracovní vybavení
 • Představy některých lidí o tom, že člověk doma ve skutečnosti nic nedělá

Nevýhody pro zaměstnavatele

 • Možnost úplné kontroly nad pracovním výkonem zaměstnance
 • Možné zvýšení nákladů na IT a telekomunikační nástroje a služby
 • Náročnější motivace na zaměstnance

Profese

Tento termín se používá u živnostníků, malých, středních i velkých firmách. Profese jako jsou např. obchodní zástupci, pojišťovací agenti, překladatelé, programátoři, IT, grafici, účetní apod.

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse