Firemní prezentace

Prezentace se pořádají za účelem předání získání aktuálních informací, představení a rozvinutí nových dovedností, prodání výrobku či služby. Kvalitní prezentace závisí na kvalitní přípravě. Snažte se zamyslet nad časem, který této prezentaci hodláte věnovat. Dospělý jedinec pozorně naslouchá 25 -40 minut. Za tuto dobu je schopen vstřebat 5 - 9 nových informací. Pokud určitá část prezentace bude trvat déle než 20minut, rozvrhněte si ji na více menších částí, které budou trvat cca 10min. Vzbudíte tím větší zájem a pozornost u posluchačů.

Při přípravě prezentace si klademe otázky typu:

Co? co se má prezentovat např. nový výrobek, služba, výzkumná zpráva
Komu? kdo bude posluchačem a jaká je moje cílové skupina a jaké mají znalosti o daném tématu
Kde?
Jak?
jakým způsobem prezentaci povedu např. čtení z materiálů, povídání z patra, improvizace
S čím? jaké využijeme technické pomůcky

Tvorba podkladů pro prezentaci

 • snažte se používat slova, kterým všichni rozumí, vynechejte odborné výrazy, cizí slova, slang(nespisovná mluva), nářečí
 • zapojte fantazii, využijte příklady z praxe, porovnání, grafické náměty a doplnění
 • nepoužívejte negativní ( záporné) vyjádření
 • nepoužívejte zbytečně dlouhá souvětí. Rozdělte je radši na kratší části.
 • vkládejte do vět řečnické otázky, celý projev bude pro posluchače zajímavější. Udržíte si tím jejich pozornost.

Jak má vypadat správné vystupování

 1. znejte svoji cenu - vystupujte jako rovný s rovným, buďte kamarádští, ale pevně stůjte za svým názorem. Jinak budete působit nedůvěryhodně. Snažte se svůj nesouhlas sdělit elegantně. Pamatujte, že čím víc dotazů vyvoláte, tím víc jste posluchače zaujal.

 2. udržujte oční kontakt- musíte se dívat vždy posluchačům do očí a udržovat tento oční kontakt. I přesto, že vás to bude svádět dívat se na zem, na monitor nebo projektor. Pokud máte více posluchačů, přejíždějte plynu pohledem po všech ( scanujte).

 3. hlasitý projev - upoutáte svoji pozornost a předáte více emocí. Hlas by měl být 2x pomalejší než při běžné konverzaci. Nikam nespěchejte a pravidelně dýchejte. Předejdete tím následné trémě. Pohrajte si s intonací vašeho hlasu.

 4. první dojem a postoj - první dojem se už vytváří v prvních sekundách vzájemného působení. Jaký zanecháte první dojem, těžko už ho dokážete změnit. Je to naše vizitka, podle které jsme posuzováni. Neméně důležitý je náš postoj, který by měl správně vypadat takto: vypnout prsa, stáhnou bříško, nos a brada směrem nahoru, nohy na šířku ramen od sebe, ruce volně podél těla.

 5. gesta

  negativní
  obranná gesta - shrbený postoj, skloněná hlava, pokrčená ramena, zkřížené nohy apod.
  gesta nervozity - kousání a olizování rtů a tužek, škrábání, hraní si s předměty, vyhýbání se očnímu kontaktu.

  pozitivní
  gesta, které doplňují naše mluvené slovo např. použijte laserové ukazovátko
  otevřené gesto - rozpřažené ruce vyjadřují přátelské přijetí

Technické pomůcky

černé tabule a bílé křídy
bílá tabule a fixy
flip chart - přenosná prezentační papírová tabule, využívá se to při prezentaci malého počtu uchazečů.
promítací fólie
diapozitivy - pozitivní barevný nebo černobílý obraz na průsvitné podložce vzniklý fotografickou cestou.
počítačové prezentace - nepoužívejte hodně textu na stránce, používejte velká písmena 20-24 bodů, nadpisy větší, uvádět vše heslovitě, nepřehlcujte ji grafy a obrázky max. jeden na stránce, vytvořte přehledné grafické zpracování.
video
grafy a tabulky- věnujte jim dostatečnou přípravu, protože ne všichni budou těm číslům rozumět. Vše by mohlo vést k nepřehlednosti .

Začátek a konec prezentace

Je známo, že nejvíce pozornosti dostanete od posluchačů na začátku a na konci prezentace. V úvody stanovte cíle prezentace. Snažte se zaujmout svým humorem a vtipem- získáte tím sympatie a bude se vám s uchazeči lépe spolupracovat. Vtip podávejte nenuceně, a nemějte strach z toho, že budete odmítnuti. Na konci shrňte vše důležité v bodech a vyzvěte k případným otázkám. Předem se snažte odpovědět si na otázky, které by mohly s daným tématem vzniknout. Každý musí odcházet s jasnou představou, o čem to bylo a čeho jsme dosáhli.
Zdroj: http://aktivniprezentace.cz/jak-prezentovat/272-jak-na-spravnou-sebeprezentaci,http://eso.vscht.cz/cache_data/30/vydavatelstvi.vscht.cz/knihy-internal/uid_isbn-978-80-7080-657-9/podklady.html

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse