Pozice sedu, držení těla

Víte co znamená, když založíte či zkřížíte ruce před tělem?Jste považován za člověka v ofenzivě. Paže totiž vytváří jakýsi ochranný štít, jako kdyby jste čelili útoku. Tuto pozici zaujímají také lidé, kteří s něčím nesouhlasí. Ochranný štít je také tvořen např. tím, že před sebe umístíme spisy či kabelku. Pozici obrany také vyjadřují zkřížené nohy.

Křečovité držení kotníků u sebe nebo zaklesnutí jedné nohy kolem druhé naznačuje, že cítíte napětí nebo nepohodlí.

Doma může sezení s nohama na stole znamenat odpočinek, ale v pracovním prostředí je to jasný výraz extrémní sebedůvěry a absolutní nadřazenosti nad druhým člověkem. K dalším takovým pozicím lze zařadit sezení obkročmo na židli a používání opěradla židle jako štítu nebo sezení s kotníkem jedné nohy opřeným o koleni druhé a s rukama spojenýma za hlavou, stání s oběma rukama v bok.

Skrytá agrese - tedy chování, které je chápáno jako výraz přátelství, ve skutečnosti však v sobě může skrývat touhu manipulovat s druhými. Jedná se např. o dlouhý upřený pohled do očí, poklepávání rukou, přehnaný přátelský tón hlasu, nadměrně přehnaná srdečnost či nepřiměřeně otevřené gestikulace.

Naopak příklady chování vyjadřující sebedůvěru a úctu k sobě i druhým jsou otevřená a vzpřímená pozice, přímý pohled do očí, jasná gestikulace rukou. S osobou, se kterou komunikujete, projevte zájem tím, že se k ní obraťte celým tělem, držte ruce po stranách těla, neopírejte se o ně, nepřibližujte ruce k vašemu obličeji a neupravujte si oděv. Rovněž si dávejte pozor kam směřují Vaše nohy, protože ty ukazují co nebo kdo je ve skutečnosti centrem Vaší pozornosti.

Zdroj: použita kniha „Řeč těla" od Mary Hartley, www.gate2biotech.cz

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse