Oficiální oběd nebo večeře

Ze společenských akcí se především večeře považuje za nejvýznamnější, bývá také časově uvolněnější. Na obě tyto akce nelze zvát jen ústně nebo telefonicky, nezbytná je formální pozvánka. V obou případech sedí hosté podle předem stanoveného pořádku. A oblečení? Vycházejte z předpokladu, že oběd je méně formální než večeře - ovšem jen v případě, že úbor není stanoven na pozvánce. Na akce se přichází ve stanovené době podle pozvánky, nechoďte nikdy příliš brzy, ale ani s velkým zpožděním. Uvědomte si, že necháváte čekat celou shromážděnou společnost. Pokud máte závažnou okolnost, která vám zabraňuje přijít včas, musíte o tom hostitele informovat. Při pozdním příchodu se host zdraví pouze s hostitelem. Oběd u nás bývá zvykem zahajovat ve 12,30 nebo 13 hodin. A večeře? začátek bývá stanovený od 19 hodin do 20,30, někdy ovšem může večeře začínat i ve 22 hodin (tzv. supper - z francouzského souper), hostitel zve na méně formální večeři, například na divadelní představení. Na pozvánkách najdete uvedený čas 19,45 nebo 20,15. Hostům se tak naznačuje, že úvodních patnáct minut je vyhrazeno na příchod a seznámení hostů. Pokud společnost očekává tzv. hlavního hosta, načasuje se jeho příchod o něco později, aby ostatní byli již přítomni.

Průběh večera: Po shromáždění celé společnosti hostitelka vyzve přítomné dámy, aby přešly do jídelny, sama vchází jako poslední. O muže se stará hostitel. Ke stolu usedají muži až poté, kdy usedne hostitelka a ostatní dámy. Pokud se jedná skutečně o oficiální příležitost, jako první vstupuje hostitel s manželkou hlavního hosta, hostitelka s hlavním hostem přicházejí jako poslední. Společnost na jejich příchod čeká vestoje, usedá, jakmile se posadí hostitelka s hlavním hostem. Od obou slavnostních příležitostí je neslušné odcházet dříve než ostatní hosté. Pokud se nemůžete ze závažných důvodů zdržet alespoň do podávání kávy, pozvání raději s omluvou odmítněte.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse