Dopisy služební a soukromé

Dopisy můžeme rozdělit do dvou základních kategorií: služební a soukromé. O pravidlech a normách psaní služebních dopisů pojednává speciální odborná literatura, proto se na tomto místě omezím pouze na nejzákladnější rady

Služební:

Píšeme na služebním papíře, obvykle již s předtištěnou hlavičkou. Styl dopisů by měl být stručný a výstižný. Není nutné jej obohacovat zdvořilostními obraty. Vyjadřujeme se pokud možno v krátkých větách. Text se snažíme přehledně členit do odstavců. Obecné oslovení (v těch případech, kdy neznáme konkrétního adresáta) volíme podle souvislostí - vážené dámy a pánové, vážení kolegové či pouze vážení. V obchodních dopisech je lépe zjistit konkrétního adresáta (majitele firmy, ředitele apod.). Služební dopis je vizitkou organizace, která jej posílá. Měl by mít tedy nejen skvělou grafickou úpravu, ale měl by být tištěný.

Soukromé:

Soukromé dopisy můžeme psát na počítači nebo rukou. V dnešní době se soukromé dopisy píší rukou i na počítači. Pokud je dopis tištěný, nesmí na něm nikdy chybět vlastnoruční podpis. Tím je dopis autorizován. Neměl by být napsán fixem, pastelkou, tužkou. Nemáme-li ve výjimečných případech jinou možnost, musíme se adresátovi omluvit, případně tuto okolnost vysvětlit.Za přípustné je dnes považováno psát dopisy i na jiném než dopisním papíře (obvykle na formátu A4, případné A5, jiné formáty jsou poněkud originální). Dopisní papír by měl být stejného druhu jako obálka. Nemusí být pouze bílý, jsou vhodné i jemné pastelové barvy (muži nebudou volit růžovou).
Povinnou součástí dopisu je datum, oslovení a podpis. Vlastní obsah je již výrazem našeho osobního stylu. Jsou zbytečné úvodní a závěrečné fráze jako „předem mého dopisu přijmi srdečný pozdrav“, „na závěr ti chci ještě...“apod.. V soukromém styku má přednost osobitost Vašeho vlastního písemného projevu. Dnes již také píšeme na dopisní stránky v přirozeném pořadí. Dříve bylo obvyklé číslován? l - 3 - 2 - 4. Je dobré si předem rozmyslet obsah dopisu. Bude- li krátký, pak je skutečně lepší psát na stranu l a 3. Dopis pouze na prvních dvou stranách nevypadá příliš esteticky.

 

Korespondence podle Ladislava Špačka

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse