Vzor kondolence

•Upřímnou soustrast.
•Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
•Odešel člověk, na kterého jste se mohli spolehnout a jen čas může zocelit tak velkou ránu. I když tělo je mrtvé, obraz ve vašich duších zůstává. Přejeme Vám, abyste brzy překonali pro Vás tak velkou životní ztrátu.
•Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích.
•Hodně síly k překonání toho jediného, co nemůžeme nikdy změnit. Přijměte naší upřímnou soustrast.
•Pohaslo slunce, na věčnost šlo spát ... Upřímnou soustrast.
•Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který s Tebou (Vámi) v tuto bolestnou chvíli cítíme.
•Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
•Přijměte upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.
•Těžko se s Tebou loučí, těžké je bez Tebe žít, láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
•Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen. Upřímnou soustrast.
•Života jiskra v dáli teď uhasíná, však její teplé světlo nám v myslích a srdcích bude tepat a doutnat dál a jednou, byť byl by to sebemenší plamínek, rozžehne se a teplem svým nás opět zahřeje.
•Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál. Roky plynou, jak tiché řeky proud, jen bolest nedá zapomenout.
•Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce. Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Zdroj: www.ceske-kvetiny.cz

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse