Váš čas je váš

Máte před sebou schůzku, na kterou jste dlouho čekali a na které vám hodně záleží? Chcete být při jednání rovnocenným partnerem a nedostat se do podřízené pozice?

Vytvořte všechny předpoklady, aby druhý nad vámi nezískal převahu tím, že zmanipuluje váš čas. Jdete-li na jednání, kde předpokládáte, že můžete čekat, vezměte si s sebou vždy nějakou práci nebo cokoli, co by vám dodalo zdání velké zaneprázdněnosti. Pro tento účel jsou vhodné jakékoliv desky s papíry, ale ještě lepší je kombinace například kalkulačky s nějakou listinou. Mobilní telefon též velice dobře poslouží. Vyplní čekání a vzbudí pocit vaší vytíženosti. Samozřejmě, když se vyvarujete intimních hovorů s opačným pohlavím. V případě, že u sebe nemáte mobilní telefon, požádejte sekretářku, zda byste si mohli zavolat z její kanceláře. Jen málokdy vám nevyhoví. Telefonujte nejlépe tak dlouho, než vám dá pokyn, že jste již očekáváni.

V každém případě se braňte pokusům o získání převahy druhého tím, že vás nějakým způsobem připraví o čas. Počítejte s tím, že budete obšírně zahrnuti informacemi o tom, jak je nustále vytížený a kolik musí denně zvládnout práce. Jednak se tím chce ospravedlnit, že vás nechal čekat, ale hlavně dát najevo, jak je jeho čas drahý. Nejlépe je nereagovat slovně, pouze se usmívat a nenásilně přejít k věci.

Jak dlouho byste měli čekat?

Jediná přípustná hranice čekání je 15 minut. Nikdy nedovolte, aby vás kdokoliv nechal čekat déle. Zkušený protivník může zkoušet tzv. "dvacetiminutový test". Ví, že vydržíte-li ještě pět minut navíc, má nad vámi skutečnou převahu, protože vás dostal do předem nevýhodné pozice a podlomil představu o vaší důležitosti. Ze zdvořilosti čekejte maximálně 15 minut a nikdy ne déle, i když vám na schůzce hodně záleží a třeba jste na ni dlouho čekali. Výjimku můžete udělat pouze tehdy, jedná-li se o vaše přátele nebo kolegy, se kterými máte přátelské vztahy z dřívější doby, a jestliže víte, že existuje skutečná příčina jejich zdržení.

Jak se zachovat v případě, že někdo jenom zkouší vaši trpělivost?
Je lepší se omluvit se slovy, že již spěcháte na další schůzku, a odejít. Profesionální sekretářka vám bude jistě nabízet kávu, čaj neb minerálku, abyste zůstali. Všechna tato lákadla však klidně odmítněte a odejděte s tím, že požádáte asistentku, aby vám sjednala jiný termín.

Vždy dávejte najevo, že i váš čas je drahocenný, že si s ním sami hospodaříte a vážíte si každé své minuty natolik, že nenecháte nikoho, aby vám s ním manipuloval.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse