Soužití tří generací

Problematika vztahů mezi generacemi je široká, řekneme si zde jen několik poznatků. Předně jsou to názory - objektivní, subjektivní a předsudky .

U objektivních názorů jsou si aktéři vědomi vlastních nedostatků a předností, ale i u lidí jiných generací.

Subjektivní názor příslušníka určité generace nepřipouští podstatnější chyby u své generace, ale vidí je především u těch druhých. Nutno říci, že se tento názor může dědit výchovou jeho rodičů, kteří zaujímali podobné stanoviska k jiným generacím.

Třetím typem jsou předsudky. Děti mají sklon zveličovat originálnost vlastní zkušenosti (pro ně je vše opravdu nové a zdá se jim, že to nikdo ze starších takto neprožíval). Rodiče pod vlivem vkusu a zvyků svého mládí mají časem sklon tyto absolutizovat a odpírají svým dětem totéž právo na samostatné tvoření a myšlení, které ve své době sami vyžadovali od svých rodičů. Tak vzniká názorová rozdílnost, stanovisko a priori.

Přednosti a nedostatky mladé generace

Mladí jsou progresívní, ale bez větších životních zkušeností. Mají životní sílu a touhu po novém, jsou kritičtí k vlastní ale i starší generaci. Jsou přispůsobiví, ale i nároční. Mezi nedostatky u části mladých je jistá neukázněnost a lehkovážnost, která se dotýká nejen chování, ale i materiálních hodnot. Rovněž projevy nevole a protesty, kreré se ale vyskytovaly i v předchozích generacích. Mladý člověk chce mít vše pro sebe, protože se bojí, že od života nic nedostane, že si ještě pořádně života neužil. Proto se vším spěchají a hazardují.

Přednosti a nedostatky starších generací

Nejdůležitější je životní zkušenost, hlavně ta, ze keré se člověk dovedl poučit a která mu slouží jako vodítko pro zbytek života. Smutné je, když se ze svých chyb a zkšeností nepoučili. Jejich jednání je více promyšlené, přiměřené věku, jsou stálejší ve vztazích a názorech. Negativním znakem je konzervatismus, někdy až lpění na zásadách a normách , které byly časem překonány. Mnohdy ale ke škodě současné generace. Jsou opatrní až bojácní sami o sebe.

 

zdroj: Soužití tří generací - Jindřich Cibulec

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse