Svatava, Ignác z Laconi a Lučina

V občanském kalendáři má dnes svůj svátek Svatava. Ve starších dobách se považovala za protějšek Luitgardy. Nejde sice o překlad, avšak praslovanské slovo svět („silný"") do jisté míry odpovídá slovu gard ze jména Luitgarda, jež označuje „strážce"". Svatava, kterou znaj í naše dějiny, silnou a mocnou skutečně byla. S touto dcerou polského knížete se oženil roku 1053 přemyslovský kníže Vratislav II. (vládl v letech 1061-92). V pořadí již třetí manželka mu přinesla nebývalé štěstí - český kníže byl roku 1085 korunován na prvního českého krále a jeho manželka Svatava si této pocty užila také. V církevním kalendáři slaví svátek patron budoucích matek Ignác z Laconi. Jméno Ignác znamenalo, že jeho nositel je urozeného rodu. Základem je snad latinské Egnatius, které má stejný význam.Dnešní Ignác se narodil 17. prosince roku 1701 v Laconi (Sardinie). Ve svém mládí střežil dobytek svého otce a strýce. V 18 letech těžce onemocněl, a složil proto slib, že vstoupí do řeholního řádu, pokud se zase uzdraví. Po necelých dvou letech nemoc skutečně ustoupila, ale Ignác na svůj slib zapomněl. Až nebezpečný pád z koně mu jej opět připomněl: tentokrát již neváhal ani minutu a krátce před svými dvacátými narozeninami vstoupil do kapucínského kláštera. Od roku 1736 chodil po Sardinii jako žebravý mnich. Vždy přívětivý a skromný mnich takto putoval celkem 45 let. Zemřel 11. května roku 1781 v Cagliari (Sardinie), byl pochován ve zdejším klášteře. Již za svého života činil četné zázraky a uzdravil mnoho lidí. Mimoto měl ještě schopnosti věštecké, a tak není divu, že byl 21. října 1951 papežem Piem XII. svatořečen.
Další dnešní světicí je Lučina z Anicia. Lučina bylo původně jméno starořímské bohyně, která ochraňovala ženy. Později se tak říkalo bohyni Junoně, zvláště za její pomoc při porodech. Základem jména je latinské slovo lux, značící „paprsek" nebo „světlo". Lučina tedy přináší světlo a skutečnost, že šlo o jméno bohyně, toto jméno ještě povyšuje.Lučina z Anicia se narodila okolo roku 210 v Římě. Byla manželkou vyso¬kého římského úředníka. Vypráví se o ní, že za dob pronásledování křesťa¬nů pochovala mnoho mučedníků, až nakonec sama roku 304 podstoupila mučednickou smrt.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse