Řeč těla napříč kulturami

Tak například signál pro „OK" může být vyjádřen mnoha rozdílnými způsoby v různých koutech země, v různých kulturách. Znát tyto variace je přínosné, zvlášť, když máte významné jednání s mezinárodními bussinesmeny. Důležité je ale uvědomit si i to, že vlivem internetu a dnešní globalizované komunikace je mnoho lidí obeznámeno se signály řeči těla jiných zemí, především těch, které jsou kulturně dominantnější. Z toho vyplývá, že například palec nahoru používaný k označení něčeho jako „to se mi líbí" na Facebooku, je všeobecně znám, a proto se nemusíme bát, že tím potenciálně někoho z miliardy uživatelů facebooku urazíme.
V tomto průvodci Řečí těla najdete celý seznam neverbálních signálů včetně toho, jak jej chápou různé národnosti. Některá z uvedených gest mohou být ale, jak si uvedeme, taktéž citlivá na kontext, převyšující i národní význam. Například „palec nahoru" konkrétně při potápění znamená: „Končím s potápěním a stoupám nad hladinu." Proto pokud jste v potápění noví a spatříte někoho ukazovat palec nahoru, potlačte touhu ukázat palec nahoru na oplátku, abyste dali najevo, že jste také v pohodě. Druhá osoba si totiž může myslet, že chcete také skončit potápění a vyplavat.
Zde následuje výpis několik gest, kdy si na každém ukážeme, jak jej interpretují různé národy. Tento seznam je důležitý zvláště proto, že se pak v budoucnu můžeme vyvarovat situací, kdy bychom mohli někoho urazit, nebo být uraženi.


1) Podání rukou

 • UK, USA, Německo, Nový Zéland: Toto gesto se používá při setkání a loučení. Pokud se dva lidé spolu dobře znají, mohou tento rituál vynechat.
 • Francie a většina evropských kultur: dokonce i když se lidí navzájem dobře znají, je běžné potřást rukou při každém setkání a loučení, a to dokonce i několikrát denně se stejnou osobou.
 • Indie, Střední východ, Asie: Tito lidé mohou pokračovat v držení rukou, i když potřesení skončilo. Je také více časté a může se opakovat několikrát za den.
 • Japonsko: Tento typ tělesného kontaktu je považován za nezdvořilý a je nahrazen úklonem. Hloubka úklonu ukazuje velikost respektu a označuje relativní vztah mezi těmito dvěma. K rozpoznání síly úklonu jsou zapotřebí léta zkušeností, takže jednoduché uklonění od cizince je obvykle dostačující.

FREKVENCE POTŘESU RUKOU

Francouzi a Němci 1-2x
UK 3-5x
US 5-7x
Arabové časté, ale méně pevné

 

2) Kývání hlavou

 • většina světa: znamená „ano"
 • Bulharsko: „ne"
 • Japonsko: „Ano, rozumím." nebo „Ano, prosím pokračujte." ale ne nezbytně „ano, souhlasím".
 • části Indie: souhlas se vyjadřuje nakláněním hlavy ze strany na stranu

 • 3) Líbání na tváři a objímání

 • Jižní Evropa: Zcela standardní pozdrav, ať se jedná o blízkou osobu nebo cizího člověka i napříč pohlavím. Pouze líbání mužů navzájem se liší mezi zeměmi a státy - někde záleží například na tom, zda je druhá osoba součástí rodiny, či nikoliv. Objímání je populární jak mezi ženami, tak i mezi muži.
 • Nizozemí, Švýcarsko, Francie: Ženy líbají muže a ženy. Muži naopak preferují spíše potřesení rukou, líbání připouští u otce nebo blízkého přítele, nebo při setkání s přítelem, kterého dlouhou dobu neviděl.
 • UK: Líbání na tvář není tak běžné, jako v jiných částech Evropy.
 • US: Líbání naprázdno se stává čím dál více populární. Znamená líbání blízko tváří do vzduchu, ať už se tváře dotýkají nebo ne.
 • Střední východ: Líbání mezi mužem a ženou je považováno za nevhodné, leda mezi sezdanými nebo příbuznými. Polibek na tvář je běžný mezi stejnými pohlavími při pozdravu.
 • Turecko: Líbání na tvář je široce praktikované, i mezi muži, pokud se nesetkali zrovna poprvé.
 •  

  4) Gesto O

 • UK/US: „OK"
 • Francie, Belgie: nula
 • Japonsko: peníze
 • Turecko: urážka
 • Řecko: naznačení homosexuality
 •  

  5) Palec nahoru

 • UK: znamená „OK", „uvidíme se později", „výtečně".
 • Brazílie: „Díky"
 • Írán: Tradičně interpretováno jako neslušné gesto, podobně jako zvednutý prostředníček v západním světě.
 • Egypt, Izrael: „velmi dobře", „perfektně".
 • Dánsko: „Výborně"
 • Čína: „Jsi jednička."
 • Austrálie: „Senzační"
 • Finsko: „Dobré"
 •  

  6) Gesto „V" dlaní k sobě

 • UK, Austrálie, Irsko, Nový Zéland, jižní Afrika: považováno za urážku
 • zbytek světa: interpretováno stejně jako gesto „V" dlaní od sebe
 •  

  7) Gesto „V" dlaní od sebe

  Většina světa: Dvě, vítězství, mír

   

  8) Dotýkání

  Obecně se v některých zemích lidé navzájem neradi dotýkají, v jiných naopak slouží k posílení sociálních vztahů.

 • UK, Japonsko, Německo, US, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Severní Evropa, Portugalsko: neradi se dotýkají
 • Španělsko, Indie, Iran, Francie, Turecko, Řecko, Arábie, Některé části Asie, Italie: akceptují doteky
 •  

   

  tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

  FaceBook diskuse