Radana, Valerián, Kristiána, Kristián a Zdirad

Dnes má v občanském kalendáři svátek Radana, ale také Radovana a Radvana. Jsou to nová slovanská jména a lze říci, že tyto dívky jsou „rozradované" a „radost přinášející". Jazykovědci většinou považují tato česká jména za obdobu latinských Hilaria a Gaudencia.
V církevním kalendáři dnes najdeme Valeriána. Toto jméno znamená, že jeho nositel pocházel ve starém Římě z rodu Valeriů, ale původní význam byl „silný a zdravý", neboť základním slovem je latinské sloveso valere („být silný, být zdráv", ale i „získat převahu"). Ze stejného základu pochází také Valentýn. V našem občanském kalendáři bychom našli Valeriána 18. dubna. Podle některých pramenů byl biskupem v severoafrickém městě Abbenze. Když do země v 5. století vpadly hordy germánských Vandalů, byl Valerián vyhnán na poušť, kde zemřel.
Dnes bychom nalezli v některých kalendářích Kristinu nebo Kristiánu a od ní odvozeného Kristiána. Toto jméno je řeckého původu a znamenalo, že „dotyčný/dotyčná je křesťanského vyznání".
Dnes oslavovaná Kristina se narodila ve 3. století v Gruzii a skutečně křesťankou byla. V době vlády císaře Konstantina Velikého byla její vlast přepadena a ona se dostala do zajetí. V letech věznění byla pro další vzorem odvahy, víry a ctnosti. Dokonce se jí prý podařilo převést na křesťanskou víru celý gruzínský královský dvůr  a tím i celý národ. Gruzínci slaví svou Kristinu 14. ledna, Řekové 27. října a Arméni 29. října. Náš občanský kalendář pro změnu 24. července.V našem českém kalendáři má dnes svátek také Zdirad, postaru Zderad. Jméno znamená asi tolik, že jeho nositel je „rád, že je doma".
Z našich dějin je znám milec krále českého Vratislava II., který se jmenoval Zderad a v roce 1090 byl při obléhání Brna úkladně zavražděn panovníkovým synem Břetislavem. Na vině byla uražená ješitnost. Když totiž král udílel rozkazy k obklíčení města Brna, Zderad podotkl, že by měl Břetislav dostat pozici při řece Svitavě, kde se bude moci podle libosti koupat, jak je u něho ostatně zvykem. Narážel tím na nerozvážné koupání Břetislavovo ve válce se Sasy, při němž byl mladík málem zajat. Uražený následník trůnu Břetislav tuto pohanu neunesl. Tři jeho zbrojnoši Zderada vylákali večer ke svým stanům a prokláli jej kopími. Břetislav pak se svou družinou uprchl do Uher, poněvadž se bál, co na to řekne jeho otec.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse