Jak se učit ze svých chyb

Na chybu se dívejte pozitivně a konstruktivně.
Neumíme přiznat chybu, že se něco nepovedlo. Nechtějí akceptovat, že udělali danou věc špatně a nastala chyba. Dále pokračují v práci a z malé chyby se nakonec stane velký problém. Je důležité chyby nepřehlížet a napravovat je. Nezamlčovat je, stejně nakonec vše vyjde najevo.Pokud chybu uznáte, je zapotřebí se z ní poučit. Z chyby si vezměte co nejvíce užitečných informací, aby problém nenastal opakovaně. Pochopíte- li svoji chybu, bude to pro vás cenná zkušenost do budoucna. Pozn. Průměrně 70 procent našich rozhodnutí je špatných.

Definujte jasně chybu
Definujte chybu jednoznačně, co přesně se stalo. Čím lépe se vám to povede, tím lépe chybu pochopíte a odstraníte.

Prozkoumejte příčiny.

Jak a proč daný problém vznikl. Je nutné zjistit příčiny a odstranit je u jejich zrodu.

Vymyslete, jak chybu zmírnit.

Minimalizovat škody. Čím více nápadů využijete na zmírnění nastalého problému, tím bude chyba méně působit.

Rozhodněte co dál
.
Další fáze je problém zmírnit správnou konkrétní variantou, jak s chybou naložíte. Všichni lidé i ti nejvýše postavení dělají chyby, ale musí se umět rychle rozhodnout a kompenzovat je.

Zadejte úkoly.

Přidělte konkrétním osobám konkrétní úkoly co je třeba udělat. Definujte cíl, kdy a jak to provést, komu podat zprávu o průběhu- zpětná vazba.

Přejděte k akci.

 

 

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse