Zasedací pořádek

Podle pravidel etikety by měli sedět novomanželé v čele stolu (nevěsta po pravici ženicha) a z každé strany jednoho z novomanželů jeho tchýně a tchán (tzn., že vedle Vás nesedí Vaši rodiče, ale rodiče partnera). Vedle rodičů pak sedí svědkové. Svědkyně po levé ruce nevěstina otce, svědek pak na opačné straně stolu. Dále hosty posadíme podle jejich společenské důležitosti, kde platí zejména pravidlo, že společensky významnější jsou příbuzní, potom přátelé a současně také pravidlo střídání pohlaví. Hosté tedy sedí v pořadí žena - muž - žena - muž...

Je škoda, že v dnešní době se tato pravidla už skoro nedodržují - mají totiž své opodstatnění. Svatební hostina je ideální příležitostí pro seznámení a opravdové prolnutí obou zúčastněných rodin. Pokud ale zasedací pořádek určíte tak, že na každé straně stolu (nebo preferujete-li kulaté stoly, pak u každého ze stolů) sedí lidé z jedné rodiny nebo ti, kteří se vzájemně znají, možnost prolínání rodin pak často zbytečně eliminujete.

Uspořádání stolů do tvaru písmene U

Jedná se o nejčastější uspořádání stolů na svatbě. U tohoto uspořádání sedí novomanželé uprostřed (ona po pravici). Po levici ženicha sedí jeho tchýně, po pravici nevěsty sedí její tchán. Matka ženicha a otec nevěsty sedí vedle svých životních partnerů, naproti novomanželů sedí svědkové se svými partnerkami, či partnery (je-li svědkem žena, sedí proti ženichovi, muž proti nevěstě). V dalším sledu sedí zpravidla prarodiče a ostatní hosté podle společenské významnosti. Neopomeňte fakt, že společensky významnější hosté sedí zády ke stěně s výhledem do prostoru.

Uspořádání stolů do tvaru písmene I

Nejčestnější místo u tohoto typu uspořádání je uprostřed dlouhé strany (zpravidla čelem ke vchodu) a odtud se postupně rozsazují hosté dle zásad uvedených výše.

Uspořádání stolů do tvaru písmene T

Nejčestnější místo je na spojnici obou ramének, tedy uprostřed krátké strany, která by v optimálním případě měla být naproti vchodu, rozsazení hostů je opět dle výše uvedených zásad.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse