Leopold, Albert (Veliký)

Leopold, který má dnes svátek v občanském kalendáři, je připomínán i v římském kalendáři církevním. V našem českém je pak zmiňován Albert Veliký, který je však v našem občanském kalendáři slaven 21. listopadu. Tam se o něm dozvíme více.
Vraťme se k Leopoldovi. Je patronem Rakouska a přispěl rozhodujícím způsobem k dnešní velikosti země, s níž jsme měli dlouho společnou histo¬rii. Narodil se kolem roku 1075 a byl vychován v klášteře Melku biskupem Altmannem z Pasová. V roce 1106 se Leopold oženil s Anežkou, dcerou císaře Jindřicha V. Z tohoto manželství se narodilo 18 dětí, mezi jinými i pozdější biskup Otto z Freisingu. Při sporu o investituru stál Leopold, přes tento úzký vztah k císařskému domu, vždy věrně při papeži a v roce 1110 mu dokonce podřídil klášter v Melku. V roce 1114 položil základní kámen k mohutnému klášternímu kostelu, který ještě dnes, ačkoli byl vícekrát nevhodně restaurován, patří k významným pamětihodnostem. Leopold založil rovněž četné další kláštery v Rakousku a mnohé dosavadní velkoryse vybavil. Následkem úrazu při lovu Leopold 15. listopadu 1136 zemřel, jeho manželka Anežka ho přežila o sedm let. Byl pochován v kapitulním sále kláštera Klosterneuburg u Vídně, který roku 1113 bohatě vybavil. K povýšení Leopolda na rakouského zemského patrona došlo v roce 1683. Kanonizace byla provedena už roku 1485 papežem Inocencem Vlil. Leopold se stal velice uctívaným světcem, a tak není divu, že byl často zobrazován. Hlavně v klášterním kostele v Klosterneuburgu jsou mnohá znázornění, také slavný Leopoldův oltář (1507) od Ruelanda Frueaufa. Rytina od Albrechta Důrera (1515) ukazuje Leopolda mezi patrony Rakouska.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse