Karetní hry

Prší

V rozdávání karet se hráči pravidelně střídají. Počet hráčů je 2 až 5.Rozdává se po pěti ( čtyřech) kartách každému hráči a jedna karta se dává doprostřed stolu. Zbytek balíku tvoří talón, ze kterého hráči dobírají karty. Hráč, který je na tahu odhazuje kartu vyložené barvy nebo kartu stejné číselné hodnoty. Nemůže-li hráč odhodit kartu, musí si vzít kartu z talónu. Použije- li hráč poslední kartu řekne prší a tak je hra u konce. Ostatní hráči spočítají bodovou hodnotu karet, které jim zůstaly v ruce. Vítězem je ten hráč, který má po odehrání určitého počtu partií nejmenší počet trestných bodů.
Ve hře se vyskytují tři karty, které ovlivňují průběh

  • Svršek může být použita na libovolnou kartu (vyjma sedmičky a esa) a hráč určuje v jaké barvě bude hra pokračovat.
  • Sedma nutí hráče který je na řadě vzít si dvě karty z talónu. Má-li však také sedmu může ji použít a následující hráč si musí brát z talónu čtyři karty.
  • Eso může hráč po levé ruce přebít pouze jiným esem. Jestliže eso nemá, nemůže použít žádnou jinou kartu a ani nesnímá kartu z talónu.

Dudák

Ideální počet hráčů pro tuto hru jsou čtyři. Používané hodnoty karet jsou 7,8,9,10,spodek, svršek, král, eso. Pro dosažení vítězství se hráč musí zbavit všech svých karet. Prohrává hráč, kterému jako poslednímu zůstane v ruce jedna karta nebo více. Rozdává se celý balíček (po dvou listech). Hráč po levé ruce rozdávajícího zahajuje hru vynesením jedné karty. Povinností dalšího hráče je přebíjet a navrch nadnést libovolný druhý list. Přebíjí se listem stejné barvy vyšší hodnoty nebo trumfem. Pokud nelze přebít, musí hráč vzít celou hromádku. Trumfy se mohou vyhlásit před začátkem hry nebo až v průběhu, po vyhlášení však již nemohou být měněny. Pokud hráč přebíjí poslední kartou a opouští hru ,zabíjí balíček a ten se až do konce hry odkládá mimo.

Rychlík

Počet hráčů pro tuto hru je 2 a více. Hodnoty karet 7,8,9,10,podek= 10, svršek=10, král=10 eso=11 Bankéř rozdává všem po jedné kartě. Nakonec sobě. Vyzve k uzavření sázek a rozdá ještě jednou po dvou kartách. Potom všichni otočí svoji karu. Vyhrává vyšší bodová hodnota. Vyrovnání probíhá mezi hráči a bankéřem (ne mezi jednotlivými hráči). Nižší součet propadá bankéři, vyšší vyplácí ve výši vkladu. Jestliže má někdo tři stejné karty, vítězí nad jakýmkoliv součtem. Vyšší hodnotu pak má jen trojice karet vyšší hodnoty. Cílem hry je dostáhnout maximálního počtu bodových hodnot.

Oko

Počet hráčů 2 a více. Bankéř vsadí do banky dohodnutý vklad. Spoluhráčům rozdá po jedné kartě a jednu položí lícem před sebe na stůl. Bankéř podle přání dává jednomu protihráči jednu kartu za druhou. Hráč ukončí sázku pokud dosáhne součtu jeho karet počtu deset. Pokud překročí číslo 21 ohlásí slovo " přes" a zaplatí bankéři sázku. Blíží-li se k součtu 21 ohlásí „dost" . Takto pokračují všichni hráči. Poté přichází na řadu bankéř. Na katru, kterou má na stole, dokupuje také do 21.
Vyšší součet vyhrává nad nižším. Pokud nastane shoda vyhrává vždy bankéř. Pokud dojde k situaci, že hráč nebo bankéř obdrží dvě esa nastává" fojer" nezajímá se o výsledek, kterého dosáhl protihráč a inkasuje trojnásobek sázky. Cílem této hry je nasbírat co nejvyšší bodovou hodnotu, která nesmí překročit 21 bodů(hodnoty 7,8,9,10,J=1, Q=2, K=11, dvě esa=21).

Ospalec

Karty se rovnoměrně rozdají mezi hráče. Kdo rozdává začíná hru. Jednu ze svých karet předá hráči po levé ruce. Podá mu takovou kartu, která se mu nehodí. Cílem hry je totiž dát dohromady jednu celou barvu, tedy hodnoty od sedmičky po eso. V tomto případě vyhrál hru. Pořadí ostatních hráčů je určeno pořadím v jakém složí karty na stůl.

Kent

Požadovaný počet hráčů je 4. Hra probíhá se 32 kartami. Musíme nasbírat 4 hodnoty karet ve všech 4 barvách. Musíme mít např. čtyři dámy ((křížové, srdcové, listové a karové).

Autobus

Hráčům se rozdá stejný počet karet. Zbytek karet se položí na stůl jako talón. Bez ohledu na jakékoliv pořadí mohou hráči brát až do jeho rozebrání libovolný počet karet z talónu, nebo vykládat na stůl postupky alespoň tří karet jedné barvy, trojice či čtveřice karet stejné hodnoty. Po vyložení nejméně jedné postupky, nebo trojice či čtveřice lze přikládat odpovídající karty k již vyloženým. Stejně tak je možné brát si libovolně celé skupiny karet, nebo jednotlivé karty (ty jen za předpokladu, že ve skupině karet zůstanou nejméně tři, v případě sekvence po sobě jdoucí karty). Cílem hry je co nejdříve zbavit se všech karet. Žolík se používá jako libovolná karta.

Karty se dají využít i na výklad karet, používané jsou:

Tarotové karty-asi nejvíce používané. Velká arkána obsahuje 22 karet zobrazujících cest, které spojují deset bodů Stromů života. Malá arkána doplňuje Velkou arkánu, a dodávají mu na podrobnosti.

Andělské karty- neslouží k přímému věštění budoucnosti. Snaží se spojit věštce a anděly každého z nás a zeptat se jich na naši budoucnost.

Cikánské karty- dokáží odpovědět na jakoukoli otázku. Díky obsáhlé symbolice jsou jedním z nejsložitějších.

Mariášové karty- zobrazují konkrétní, jasné věci a události.Mariášové karty se používají ve dvojím provedení, a to jako jednohlavé nebo dvouhlavé.Vždy však záleží na položení karet a okolních kartách. U jednohlavých karet ještě význam ovlivňuje postavení rovně nebo obráceně.

Mademoieselle Lenormand- tyto karty obsahují 36 očíslovaných karet, která nese číselné označení a má svou hodnotu křížovou, pikovou, srdcovou nebo károvou.

 

 

zdroj: cs.wikibooks.org, www.hrybezhranic.wbs.cz, www.i.lidovky.cz (obrázek)

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse