Kazimír, Teofil (Bohumil), Kazí, Ciaran ze Saighiru a Gerasimus

Svátek mají Kazimír, Teofil (Bohumil), Kazí, Ciaran ze Saighiru a Gerasimus.
Kazimír je svým původem jméno polské a skutečně označuje někoho, kdo „kazí mír". V Polsku má podobu Kazimierz nebo Kazik, ale najdeme je také v německé formě Kasimir nebo v anglické a francouzské podobě jako Casi-mira. V našem občanském kalendáři je slaven dnes, ve světovém a církevním o den dříve.Polský princ Kazimír se narodil roku 1458 v Krakově. Druhorozeného syna polského krále Kazimíra IV. vychovával slavný kronikář Jan Dlugosz, který jej vedl k čestnosti a zbožnosti. Mladý princ stále více cítil, že je povolán k duchovní službě. Jeho otec však mínil jinak. Rozhodl se, že jej dosadí na uherský trůn. K synově spokojenosti však otcův pokus zcela ztroskotal. Protože mladý Kazimír nijak neskrýval svou radost, nechal jej rozzuřený otec internovat na jednom zámku poblíž Krakova. Čas tuto roztržku zahladil - když odjel panovník do Litvy, syn jej v Polsku dokonce zastupoval. Obtížnost státnických úkolů mu však dala jasně najevo, že se pro tuto službu nehodí. Jako protektor se více než vládnutím zabýval charitativní a bohulibou činností, čímž si získal nesmírnou oblibu u obyvatel celé země. Po otcově návratu se stále více uzavíral do sebe a v ústraní dlouze meditoval. Jeho otec se však nevzdával a domluvil mu vynikající partii, dceru německého císaře Fridricha III. Svatba se měla konat roku 1483. Princ se však rozhodl pro řeholní život a přes otcův odpor se rozhodl žít v celibátu. Nebylo mu však dopřáno, aby se dál věnoval službě bližním, neboť již roku 1484 zemřel na souchotiny. Byl pohřben ve Vilniusu a brzy se u jeho hrobu začaly dít zázraky. Poněvadž si získal oblibu již za svého života, není divu, že byl roku 1602 zařazen mezi zemské patrony Polska.Vedle něho najdeme mezi jmény pro dnešní den také Káži. Český kalendář ji řadí k předešlému Kazimírovi, ale každému, kdo četl Staré pověsti české, se jistě příčí, že by Káži byla „ta, která kazí". Libušina sestra již podle Kosmovy kroniky rozhodně nic nekazila. Naopak, jak je v jeho kronice psáno: „... nejstarší se jmenovala Kazí, jež Médeji z Kolchidy nic nezadala ve znalosti bylin a věšteb aniAsklepiovi v lékařském umění, poněvadž často způsobila, že Sudičky se vzdaly své práce a přiměla kouzlem i osud, aby se řídil její vůlí."Uznejte, že taková kouzelnice a léčitelka nemohla nic kazit.
V církevním kalendáři dnes slaví Teofil nebo též Theofil. V přesném českém překladu zní toto jméno Bohumil. Je totiž složeno ze slov théos („bůh") a/i/os („milý"). Víme o něm jen to, že byl biskupem v Caesareji a zemřel kolem roku 200.Další dnešní oslavenec Ciaran ze Saighiru žil v 5. nebo v 6. století a pravděpodobně byl jedním z křesťanských misionářů, kteří působili v Irsku.A konečně Gerasimus byl v 5. století opatem v Palestině. Poblíž Jericha vybudoval velký klášter, v němž shromáždil mnoho svých žáků.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse