Albert/Albrecht, Emanuel ďAlzon

V našem občanském kalendáři má dnes svátek Albert nebo také Albrecht. Toto jméno znamená „vznešený" nebo „nádherný". V církevním kalendáři bychom je nalezli 15. listopadu.Oslavovaný světec Albert má přívlastek Veliký a věru si ho zaslouží. Patří totiž mezi církevní učitele. Do této vybrané společnosti se dostal díky svému obsáhlému vědění, však mu jeho vrstevníci právem říkali docfor universalií - platil totiž za polyhistora. Albert přišel na svět koncem 12. století, snad v roce 1193. Narodil se v rodině švábského rytíře u Lauingenu. Vynikajícího vzdělání se mu dostalo již v dětství, a tak není divu, že v roce 1223 začal studovat na slavné padovské univerzitě. Již v době studií vstoupil do dominikánského řádu a po absolutoriu začal vyučovat na mnoha školách, které provozoval jeho řád. V roce 1248 byl povolán do Kolína nad Rýnem, kde vybudoval školu, kterou poté vedl a učinil z ní centrum tehdejší duchovní vzdělanosti. Mezi jeho žáky patřil také Tomáš Akvinský, který později v mnohém navazoval na filozofii svého učitele. Albertovy úspěchy měly za následek, že byl v roce 1260 jmenován biskupem v Řezně, ale tato práce jej neuspokojovala, a po dvou letech se proto opět vrátil k učitelství. Posledních 12 let svého života (zemřel 15. listopadu 1280 v Kolíně nad Rýnem) přednášel teologii v Kolíně a psal svá díla.Jeho spisy mají encyklopedický rozsah i obsah. Zahrnují biblické a teologické práce a kázání, stejně jako pojednání o logice, metafyzice, etice, a fyzice. Jeho zájem sahal od fyziky přes astronomii, alchymii, biologii k fyziologii a botanice. Zvláště však vynikl tím, že rozpoznal cenu znalostí získaných vlastní smyslovou zkušeností a hodnotu Aristotelovy filozofie pro systematizaci teologie. Přes všechny tyto přednosti trvalo plných a neuvěřitelných 650 let, než byl Albert Veliký přijat mezi světce. Odvahu k tomu našel papež Pius XI., který jej 16. prosince roku 1931 nejen kanonizoval, ale také zařadil mezi církevní učitele. Tento papež jej také určil za patrona studentů přírodních věd, protože podle jeho slov měl „vzácný božský dar, vědecký instinkt nejvyššího stupně, a je tedy právě tím světcem, jehož příklad může inspirovat současný svět".
Albert Velik ý byl také mnohokrát zobrazován. Již od 14. století jsou známy obrazy, kde většinou sedí u psacího pultu, jindy má v ruce berlu nebo knihu.
V církevním kalendáři je dnes další z mnoha mariánských svátků. Ten dnešní se nazývá Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě a vychází z legendárních zpráv.
Nalezli bychom zde tak é vzpomínku na Emanuela ďAlzon. Byl zakladatelem asumpcionistů, zvaných také augustiniáni od Nanebevzetí Panny Marie. Tato kongregace si vzala za cíl obranu a šíření křesťanství, jakož i úsilí o znovusjednocení církví. Emanuel se narodil 30. srpna roku 1810 ve Viganu (Francie) a byl celých 45 let farářem a generálním vikářem. Celý život plně podporoval svou kongregaci a pomáhal jí svou radou i skutky. Zemřel 21. listopadu roku 1880 v Nímes.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse