Šlechtické tituly

Nižší šlechta

Zeman venkovský šlechtic, prakticky žádné pravomoci - obvykle jen statek nebo menší tvrz na vesnici

Rytíř obvykle měl od panovníka propůjčenou zemi (léno), na níž směl podle svého nejlepšího vědomí i svědomí vládnout, na oplátku ale musel v případě válečného konfliktu poskytnout vojsko

Baron nejvyšší možný titul nižší šlechty, vládl v baronství - obvykle pár vesnic

Vyšší šlechta

Vikomt první vyšší šlechtic, jde ale o titul údělný - dostal ho pouze jeden určitý člen rodu. Vikomti se vyskytovali především ve Španělsku, Francii, Anglii.

Hrabě další z dědičných titulů, jde spíš o lepší obdobu barona

Markýz šlechtický titul ve Španělsku, byl něco jako rytíř

Kníže již velice významný šlechtic, vládl většímu územnímu celku, někdy i státu (nyní Monacké či Lichtenštejnské knížectví)

Vévoda v královstvích nejvýznamnější hned po králi, většinou měl velkou poradní moc. Podobně jako kníže vládl většímu území, někdy i státu.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse