Pojem, historie

Valentýn ( v kalendáři spíše Valentin) je mužské jméno latinského původu a znamená zdravý, silný ( velens). V českém občanském kalendáři má svátek 14. února, na který připadá anglosaský Den svatého Valentýna. Je označován jako svátek lásky mezi intimními partnery. Je to den, kdy se obdarovávají dárky. Posílají si květiny, přáníčka a dárky s tematikou srdce, jako symbol lásky. 14. únor je na celém světě slaven jako den všech zamilovaných. Je to poměrně mladá tradice ( u nás se objevila až po roce 1989) . V poslední době je stále více v oblibě zejména mladí lidé využívají tohoto dne k tomu, aby svým láskám sdělili, že v jejich srdcích zaujímá to největší místo. Jedná se o svátek spojený se skutečnými historickými příběhy. Existuje hned několik verzí o jeho původu i minulosti.

Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky" vloženy lístečky se jmény mladých dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem" v následujícím roce.

Den svatého Valentýna může být známý až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nevstupovali by do boje. Svatý Valentýn byl římský kněz, který nedbal zákazu a tajně oddával mladé zamilované páry. Byl zatčen, uvězněn a později popraven 14. února. Předtím stihl napsat milostný dopis jisté ženě, a tak vzniklo první valentýnské přání. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse