PhDr.Jiří Stanislav Guth-Jarkovský

PhDr.Jiří Stanislav Guth - Jarkovský je spojován se slušným chováním a pravidly etikety u nás. 

Narodil se 23.ledna 1861 v Heřmanově Městci.
V roce 1868 žila rodina v Kostelci nad Orlicí ( u matčiných rodičů).

1870-1878 navštěvoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou. Pak pokračoval ve studiích na české části Karlo - Ferdinandovy univerzity v Praze obor filozofie, matematika a fyzika.

Byl velmi nadaný hudebník.

Do roku 1887 působil jako vychovatel princů ze Schaumburg - Lippe v Náchodě.

1887-1893 učil na Akademickém gymnázium v Praze. 1893-1896 na gymnázium v Klatovech a od roku 1896-1918 působil opět v Praze.

1919-1923 generální tajemník Mezinárodního olympijského výboru.

1900-1929 byl předsedou Českého a po vzniku republiky Československého olympijského výboru, spoluzakladatel a první předseda České amatérské atletické unie, předseda a redaktor Klubu turistů.

Těsně před první světovou válkou vydal první knihy o společenském chování. To mělo možná i za důsledek to, že byl povolán do kanceláře prezidenta Masaryka kde působil jako ceremoniář s titulem ministerského rady (1919). Dnes pod názvem vedoucí diplomatického protokolu. Navrhl statut řádu Bílého lva, který dodnes propůjčuje nebo uděluje prezident republiky.

V roce 1920 byl lektorem společenské výchovy na Univerzitě Karlově .

Do podvědomí dnešní populace se dostal díky systému pravidel slušného chování. Vydal několik knih o etiketě - Společenský katechismus, Na veřejnosti, Rodinné události, Mladému republikánu, Stolničení, Základy společenské výchovy, pravidla slušnosti pro mládež, Slušnost a demokracie.

Na svou dobu byl mimořádně zcestovalý a o svých cestách po Evropě, Africe a americe napsal řad knih- Causerie z cest po Španělsku, Na moři a za mořem, Na zeleném Erinu, K slovanskému jihu, Na pokraji Sahary, Za horama Pyrenejskýma.

Zemřel 8.ledna 1943 v Náchodě, pohřben je v Praze.

Toto jméno je dnes symbolem slušného chování a symbolem umění chovat se kulturně.

 

 

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse