Autismus

 

Co je to autismus?

Autismus je vrozená porucha některých mozkových funkcí, která má celoživotní dopad na fungování člověka v běžném životě. Nejvýraznější obtíže jsou v těchto oblastech: v sociální interakci, komunikaci a představivosti.
Člověk s autismem nedokáže vyhodnocovat informace stejně jako lidé stejné mentální úrovně.
Vnímá, prožívá a tedy i se chová jinak.

Jak k lidem s autismem přistupovat?

"Jednoduchá odpověď na tuto otázku není. Každý člověk s autismem je jiný, má jiné projevy, jinou úroveň sociálních a komunikačních dovedností (někteří nemluví nebo se vyjadřují jednoslovně, někteří mluví plynule ve větách). Je zapotřebí se tedy řídit radami nejbližšího okolí člověka s autismem, respektovat jeho potřeby a zájmy. Obecně platí, že bychom měli na člověka s autismem mluvit v jednodušších větách, nepoužívat ironii, nadsázku, která často zůstane nepochopena a člověka s autismem zmate. Dát mu dostatek času na zpracování informace od nás a na zformulování odpovědi. Pokud člověk s autismem využívá k dorozumění s okolím některou z metod alternativní a augmentativní komunikace, tak tuto metodu použít i při komunikaci s ním.

Při výchově a vzdělávání dětí s autismem se nejčastěji využívá metoda "strukturované učení", která respektuje jejich obtíže zejména v oblasti komunikace a představivosti. Tato metoda dává srozumitelná pravidla co, kdy, kde a jak se bude dělat."

Nejčastěji popisované projevy autismu

V sociálním kontaktu se obvykle objevují tyto obtíže:

 • navázání a udržení kontaktu s vrstevníky
 • potíže s porozuměním vlastnímu prožívání, emocím
 • porozumění prožívání u druhých lidí

V komunikaci

 • ve verbální komunikaci - 10% dětí s PAS nemluví
 • v neverbální komunikaci - problémy s porozuměním neverbální komunikace druhých osob
 • obtíže s porozuměním řeči - problémy s pochopením abstraktních pojmů, významu slov
 • oční kontakt může být narušen

V oblasti hry, představivosti

 • zhoršená orientace v prostředí
 • potíže s orientací v čase
 • potíže s plánováním, výběrem, rozhodováním
 • zvláštnosti ve hře (stereotypní, opakující se aktivity, menší zájem o hračky, nefunkční hra, vyhraněné zájmy, omezená schopnost imitace)
 • specifické zájmy: např. elektrické přístroje, dinosauři, vesmír, jízdní řády,...

Ostatní projevy

 • stereotypní pohyby (třepání rukama, stereotypní poskakování, pobíhání, točení kolem vlastní osy, kývání tělem ...)
 • výkyvy nálad, nevhodné emocionální reakce
 • potíže se spánkem
 • odlišnosti v oblasti smyslového vnímání (sluchovém, taktilním vnímání, v chuti)
 • lpění na stejnosti, neměnnosti, rituálech

Mezi poruchy autistického spektra řadíme (dle MKN 10):

 • Dětský autismus
 • Rettův syndrom
 • Jiná dětská dezintegrační porucha
 • Aspergerův syndrom
 • Atypický autismus
 • Jiné pervazivní vývojové poruchy
 • Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná
 • Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby

Jaké jsou vhodné přístupy ve vzdělávání a výchově dětí s autismem?

 • strukturované učení
 • behaviorální terapie
 • kognitivně behaviorální terapie
 • alternativní a augmentativní komunikace
 • videotrénink interakcí

Pokud mám podezření na autismus u dítěte, jak mám postupovat?

1. odborná diagnostika
2. kontaktování odborného poradenského pracoviště
3. zahájení ucelené speciálně pedagogické a terapeutické práce s dítětem
Kam se obrátit pro další informace a pomoc?

Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s. (Apla)

APLA Jižní Čechy, o.s.
Farského 887, Tábor 390 02
Email: jc@apla.czWebové stránky: jc.apla.cz

Zakladatel autismu - Eugene Bleuler

Termín autismus poprve v roce 1911 použil švýcarský psychiatr Eugene Bleuler (1857-1939),
který popsal autismus u schizofreniků (schizofrenie je také jeho termín).

Mimořádně významný švýcarský psychiatr a psycholog, který stál u zrodu pojemů schizofrenie a autismus. Byl zastáncem teorii Maxe Wundta a Sigmunda Freuda. Jako jeden z prvních psychiatrů uplatňoval v praxi psychoanalytické metody z vlatsního výzkumu. Jako ředitel Burgholzli psychiatrické léčebny v Curychu měl velký vliv na Carla Junga, který zde byl asistentem. Na základě rozsáhlé práce s duševně nemocnými pacienty Bleuler uvěřil, že schizofrenie, která byla dříve známá jako demence praecox nebyla ve skutečnosti výsledkem fyzického poškození mozku, jak se dříve věřilo. Bleuler tvrdil, že stav vzniká z "nejednotné" stavu mysli - to je z existence v psychice protichůdných tendencí. Bleuler však nevěřil, že by mohla schizofrenie mohla být lečena. 

Bleuler učil na univerzitě v Curychu a 1898-1927 byl členem Vídeňské psychoanalytické společnosti. Jeho syn Manfred Bleuler, pokračoval v práci na schizofrenii v Burgholzi, případně zveřejnění shrnutí nazvané schizofrenie (1978).

Výzmaní autisté

Albert Einstein - trpěl lehčí formou tzv.Aspergerova syndromu, což je druh autismu

Autismus ve filmu

Rain Man

Charlie Babbitt zjistil, že má autistického bratra Raymonda a čeká ho fantastická jízda jeho života. Nebo okružní výlet? Všechno začne ve chvíli, kdy Raymond odmítne letět letadlem a tak nezbývá než jet autem. Poprvé totiž horkokrevného Charlieho přivede na pokraj jeho trpělivosti a pak ho kompletně vtáhne do svého egocentrického světa. Nesentimentální cesta však pro oba bratry Babbittovy znamená víc, než jen překonání vzdálenosti mezi dvěma místy. Jde o sblížení dvou nesmírně odlišných lidí.


Máte někdo někde ukázku v češtině ? Pošlete mi ji prosím.

Temple Grandin (Temple Grandinová)

Biografické drama HBO vypráví o pozoruhodné ženě, u níž byl v dětství diagnostikován autismus. Temple Grandinová však dokázala překonat osudové překážky a stala se z ní vědkyně, spisovatelka, ochránkyně zvířat a průkopnice vzdělávání autistů. V hlavní roli Claire Danesová.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse