Vítězslav, Vavřinec (z Brindisi) a Daniel

V občanském kalendáři má dnes svátek Vítězslav. Zřejmě se jedná o moder­ní náhradu za staré jméno Vítoslav, kde základem je slovo vit, které snad zna­menalo „sídlo"". Jiná verze tvrdí, že by mohlo jít o český překlad jména Viktor čili „vítěz"". Do třetice je ve hře Štěpán, což lze přeložit jako „věncem koruno­vaný"" tedy také vítěz. Celá záležitost kolem Vítězslava je tak dosti nejasná. K nejznámějším Vítězslavům patří vedle básníka Nezvala zcela jistě hu­dební skladatel Novák (18701949). Narodil se v Kamenici nad Lipou a rozhodně neměl lehké mládí. Brzy mu zemřel otec, musel se tedy posta­rat sám o sebe. Začal studovat práva, protože se domníval, že jej toto povo­lání zbaví starostí o materiální zabezpečení, ale současně s tím navštěvoval i konzervatoř, která nakonec zvítězila. Měl vynikající učitele (A. Dvořáka, K. Bendla) i spolu žáky (J. Šuká, O. Nedbala). Jeho talentu si velmi brzy po­všiml i Johannes Brahms a držel nad ním ochrannou ruku. Od roku 1919 začal Novák na konzervatoři učit. Brzy byl jmenován profesorem mistrov­ské školy a po zestátnění ústavu (1920) i prvním rektorem. Vítězslav Novák se stal vůdčí osobností české hudební moderny počátku 20. století. Stylově byl zprvu orientován na pozdní romantismus, později se nechal ovlivnit moravskou a slovenskou lidovou písní. Po roce 1900 se jeho hudba vyzna­čuje přísnou tematickou prací a polyfonií. Nejznámější díla jsou symfonic­ké básně V Tatrách, Toman a lesní panna, Slovácká suita, Serenáda D dur a také opery Zvíkovský rarášek, Karlštejn, Lucerna, Dědův odkaz, kantáty Bouře, Svatební košile či klavírní cyklus Pan. Zemřel ve Skutči. V c írkevním kalendáři má dnes svátek Vavřinec z Brindisi. My jsme si to­hoto vzdělaného polyglota a církevního učitele připomněli již 9. července.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse