Světlana, Archip, Roxana, Olbram a Vok

Sv átek mají Světlana, Archip, Roxana, Olbram a Vok; je jarní rovnodennost.
V občanském kalendáři dnes najdeme krásné a něžné jméno Světlana. Pochází z Ruska a nositelka tohoto jména by nám měla přinášet světlo a prosvěcovat život. Jedná se o jméno novodobé, zásluhu na jeho přímo masovém rozšíření má ruský básník Vasilij Andrejevič Žukovskij (1783-1852), který napsal překrásnou epickou báseň Světlana. Významem je Světlaně asi nejpodobnější latinská Lucie nebo Roxana.
Roxana je jm éno perské a nosily je manželka Alexandra Velikého a hrdinka Rostandova dramatu Cyrano de Bergerac. Nejstarší známý perský kořen zní raohšna a znamená „světlo". Z toho je zřejmé, že Roxana i Světlana znamenají skutečně totéž, ač to tak na první pohled vůbec nevypadá. Do Evropy jméno přinesli Řekové a dali mu podobu Róxáné.Roxana byla dcerou Oxyarta, knížete v Baktrii, která byla součástí Perské říše. Toto území se rozkládalo v povodí dnešní řeky Amu-Darji, která se tehdy nazývala Oxos. Knížecí dcera padla roku 325 před Kristem do zajetí vítězného vojska Alexandra Velikého. Její bezkonkurenční krása ji přivedla až do náruče velkého dobyvatele, a poněvadž to byla to žena nejen vnadná, ale i chytrá, slavila se zakrátko okázalá svatba. Slavný vojevůdce se však od své mladé ženy toužebně očekávaného potomka nedočkal. Ten se narodil až po jeho smrti, roku 323 před Kristem. Avšak syn ani jeho matka se k moci nedostali: mocní velitelé obrovské říše prosadili, že syn se stane panovníkem, až dosáhne dospělosti. Prozatím měl za něho vládnout jeho strýc a Alexandrův bratr Arrhidaios. Co na tom, že byl slabomyslný, takových vladařů přece už vládlo! A leckdy to ani nikdo nepozná... Jiného mínění byl ale vládychtivý vojevůdce Kassandros, jenž celý nástupnický problém vyřešil po svém. Nechal zavraždit malého Alexandrova pohrobka, jeho matku Róxanu a pro jistotu i matku Alexandra Velikého Olympiádu. Důsledky tohoto činu na sebe nenechaly dlouho čekat, mohutná Alexandrova říše serozpadla.
Církevnímu kalendáři dnes vévodí Archip. Jméno se však používá spíše ve východních zemích než u nás. Archippus byl žákem a spolupracovníkem Pavla z Tarsu a je církevním patronem dnešního dne.Následující dvě jména Olbram a Vok se dnes již také nepoužívají, přestože se naše národní dějiny jejich nositeli přímo hemží. Jméno Olbram je starší českou podobou německého jména Volfram, které vzniklo zajíma¬vým spojením dvou zvířat - vlka (Volf) a havrana (Rám). Z vlčího základu je i jméno Vok. Při té příležitosti nás jistě napadne jeho nejslavnější nositel,pan Petr Vok z Rožmberka.V pradávných dobách byl tento den zasvěcen nordické bohyni Idunn,
která měla kouzelné jablko života a zosobňovala světlou polovinu roku.Dnešního dne ji může spatřit každý, protože se zjevuje v podobě vrabcea přináší lidem radost. Takže dnes tyto drobné opeřence od sebe raději neodhánějte. Nevíte totiž, ve kterém bohyně zrovna je.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse