Renáta, Eduard a Bivoj

V občanském kalendáři má dnes svátek Renáta nebo Renata. Toto jméno je latinského původu a znamená „znovuzrozená" či „obrozená".
Patronkou tohoto jména je Renáta Bavorská, která má ve světovém kalendáři svátek 22. května. Byla dcerou vévody Františka I. Lotrinského a narodila se 20. dubna 1544 v Lotrinsku (Francie). Když jí bylo 24 let, vdala se za Viléma V. Žili spolu v příkladném křesťanském manželství a dali život 10 dětem. Renáta byla dobrou matkou svým dětem i svému lidu. Veškeré své jmění prý vydala na charitativní účely, mimo jiné založila i nemocnici sv. Alžběty Durynské. Nakonec se oba manželé rozhodli, že se vzdají veškerých světských statků, Vilém složil roku 1597 vládu a oba se uchýlili do mnichovského Maxburgu. Renáta se nakonec rozhodla pro život řeholnice. Nepřijímala takřka žádnou potravu, modlila se a denně odcházela do městských nemocnic, aby se zde starala o nemocné. Zesnula 22. května roku1602, bavorský lid ji u hrobu oplakával jako světici. Je uložena pod hlavním oltářem mnichovského kostela sv. Michaela.V církevním kalendáři je dnes připomenut Eduard nebo také Edvard. V občanském kalendáři má svátek 18. března, tehdy jsme si také jeho pa¬mátku připomenuli obšírněji.Dříve měl v našem kalendáři svátek také Bivoj. Toto staročeské jméno souvisí se slovesem „bíti" a vykládá se jako „pobij vojsko", popřípadě jako „souboj" a konečně je lze přeneseně přirovnat k „válečníkovi". Všichni asi známe slavného Bivoje, který „sviní divoká za uši lapil", hodil si ji na záda a přinesl kněžně Libuši. Vznešená vladařka jeho statečnost ocenila zlatým pásem a její sestra Káži jej „pro jeho mužství za manžela pojala". Méně se však ví, že autorem této báje je pramálo věrohodný český kronikář Václav Hájek z Libočan. Ale uznejte, že pověst je to hezká.Ve starém Římě byla dnes slavnost, při níž lidé uctívali studně a posvát¬né prameny. Zároveň si naši keltští předkové připomínali, že dnes je den tajemství harmonie uvnitř disharmonického světa. Každý se snažil uklidnit svou mysl v rámci možností, které mu dávalo již tehdy rozhárané a chaotické lidské společenství.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse