Původ, pojem

Název Velikonoce
Jsou odvozeny od Velké noci, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých.

Stanovení data Velikonoc
Velikonoce jsou pohyblivý svátek, protože jejich datum není přesně stanoveno. Podle tradice Velikonoce připadají na první neděli po prvním jarní úplňku- tedy po prvním jarním dnu 21. Března ( ta může vyjít podle astronomických výpočtů až o dva dny dříve nebo později. Velikonoce (Pascha) jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Velikonoce jsou odvozeny od Velké noci, kdy ukřižovaný Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Velikonoce připadají kdykoli mezi 22.březnem a 25.dubnem.

Pohanské Velikonoce
Svátky jara a plodnosti, které slavili už staří Slované a Germáni.

Židovské Velikonoce (Pesach)
Jako nábožensky významné se Velikonoce objevily už u Židů. Byly to svátky vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Hospodin vysvobodil lid deseti mocnými zásahy. Při posledním z nich pomřelo v Egyptě všechno prvorozené. Naživu zůstal pouze ten, kdo se postavil pod Boží ochranu. Na znamení této ochrany obětovala každá izraelská rodina Bohu beránka. Jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Tak byli uchráněni před zkázou, která je minula. Odtud pochází židovský název Velikonoc „pesach" (překročení), protože Bůh při posledním zásahu překročil domy Izraelců. Když Izraelci opouštěli Egypt, nestačilo jim zkvasit připravené těsto. Napekli jen nekvašené chleby (macesy) a proto se Velikonocím říká také Svátky nekvašených chlebů.

Křesťanské Velikonoce
Velikonoce slaví vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
K Velikonocím patří beránek. Představuje Božího Beránka a znázorňuje se s praporem vítězství. Symbolem Velikonoc je také vajíčko- zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život, velikonoční koleda- pomlázka, která přináší „omlazení" patří k velikonočnímu pondělí.

Z průzkumu společnosti Univeler vyplývá, že velikonoční tradice dodržuje 33%lidí, 35% lidí mrzí, že se už nedodržují a 4% lidí velikonoční tradice nedodržují.

Zdroj: www.novinky.cz

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse