Nora a Kilián

Dnes má v občanském kalendáři svátek Nora. Toto ženské jméno je běžné především v severských zemích, v Anglii a v Irsku. U nás je proslavilo slavné stejnojmenné Ibsenovo drama. Jméno je snad irského původu, protože právě na věčně zeleném ostrově je velmi rozšířena forma Nora. V jiných krajinách je považováno za zkráceninu jmen Eleonora či Lenora. Tato dvě jména mají své počátky v arabském Ellinor čili „Bůh je mé světlo". Ze Španělska a Provence se jméno dostalo do Francie a Anglie.
Toto jméno nejvíce proslavila Eleonora Akvitánská (1122-1204). Stala se dědičkou a vévodkyní Akvitánie a Gaskoňska a přidala i titul hraběnky z Poitou. Její dvůr v Poitiers byl střediskem truvérské dvorské kultury. V roce 1137 uzavřela sňatek s Kapetovcem Ludvíkem VII. (1120-1180), který měl přinést spojení severní a jižní Francie. Avšak sňatek se příliš nevyvedl, neboť Eleonora svého muže opustila na 3. křížové výpravě v Palestině, jíž se zúčastnila i se svým frivolním dvorem. Po zrušení sňatku se roku 1152 provdala za vévodu normanského a hraběte z Anjou Jindřicha II. Plantageneta (1133-1189), který se stal roku 1154 anglickým králem. Tím vzniklo mezi Akvitánií a Anglií pevné spojenectví. Eleonoře se narodilo v obou manželstvích několik dětí, z nichž Richard I. Lví srdce (1157-1199) a Jan I. Bezzemek (1167-1216) to dotáhli až na anglické krále.
V církevním kalendáři dnes slaví svůj svátek Kilián. Protože jeho první nositel pocházel z Irska, domnívají se jazykovědci, že jméno má keltské kořeny a znamenalo „mnich".Patron dnešního dne se narodil v 7. století v Mullaghu (Irsko) a je ochráncem diecéze ve Wiirzburgu. Je také ochráncem omítkám, bednářů a lidé se k němu modlí, mají-li potíže s očními chorobami, dnou a revma-tismem. Kiliánův životopis je bohužel z velké části legendární. Jak již bylo řečeno, pocházel z Irska, ale brzy odešel do východních teritorií íránských, kam jej poslal jako misijního biskupa samotný papež. Kilián zde prý obrátil na křesťanskou víru mnoho pohanů, dokonce i samotného vévodu Gozbeta. Toho přesvědčil i o tom, že by neměl žít ve hříchu s manželkou svého bratra. Gozbet ženu opustil, ta si však, zhrzená, najala vrahy, kteří Kiliána i jeho druhy usmrtili. Podle jiných legend Kilián biskupem vůbec nebyl a ani nikoho nepokřtil. Ať už tomu bylo jakkoliv, jisté je, že na jeho počest se koná ve Wúrzburgu každoročně slavná Kiliánova pouť.Dnešního dne začínal podle keltského kalendáře měsíc cesmíny Tinne.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse