Leoš, Jan (Nepomuk Neumann), Romuald

V občanském kalendáři má dnes svůj svátek Leoš. Jedni se domnívají, že se jedná o domáckou formu k Leonardovi, druzí, že k Leopoldovi. Význam jména je proto různý: Leonard se vykládá „silný jako lev", Leopold znamená „statečný v lidu".Asi nejznámějším Leošem u nás byl hudební skladatel Janáček (1854-1928), jenž sílu i odvahu bezesporu měl. Narodil se v učitelské rodině v Hukvaldech. Základy hudby získal v Brně a potom již následovala hudební studia v Praze, Lipsku a ve Vídni. Roku 1881 se Janáček vrátil do -Brna, stal se ředitelem tamní varhaní školy. Od roku 1919 působil jako profesor konzervatoří v Brně i v Praze. Složil světově proslulé opery (Její pastorkyňa, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos, Z mrtvého domu aj.) a vokální skladby a kantáty. Největší slávy dosáhla jeho Glagobká mše, psaná na staroslověnský text. Ve své tvorbě vycházel programově z moravského folklóru. Jeho odvážná a moderní hudba byla doma opomíjena, ba odmítána. Talent Leoše Janáčka se však prosadil ve světě a dnes patří jeho dílo ke kmenovému repertoáru všech světových scén.
V českém církevním kalendáři má dnes svátek další z mnoha Janů. Na dnešní den připadá světec z doby historicky nedávné. Pochází dokonce od nás a jmenuje se Jan Nepomuk Neumann. Ve světovém kalendáři je jeho památka slavena již 5. ledna.
Jan Nepomuk Neuman se narodil roku 1811 v Prachaticích jako syn české matky a německého otce. Byl velmi nadaným žákem a po doko íčení studia v Českých Budějovicích pokračoval na teologické fakultě v Praze. Ovládal osm jazyků, velice jej zajímala i botanika a astronomie. V Rakousku-Uhersku však pro přebytek kléru nemohl hned dosáhnout vysvěcení. Rozhodl se tedy, že vykoná misii v Americe, a v roce 1836 skutečné odplouvá. Za oceánem je konečně vysvěcen na kněze, stává se farářem ve Williamsvillu u Buffala, pak ještě v jiném zapadlém koutě tehdy dosti divokého kraje. Prožívá příhody, při nichž jde někdy o život. Většinou působí mezi svými německy mluvícími krajany, dostává se i k Niagarským vodopádům. V roce 1852 je jmenován biskupem ve Philadelphii. V té době již několik let zastává funkci představeného amerických redemptoristů. Dokončuje stavbu katedrály, prý nejkrásnější v Americe, a kromě ní se podílí ještě na stavbě více než 80 dalších. Současně s tím otevírá na 100 nových škol. Na sklonku života Jan Nepomuk Neumann navštívil Prahu a Prachatice, které nadšeně uvítaly svého slavného krajana.
Jeho život byl naplněn prací. Proto není divu, že se 5. ledna roku 1860 zcela vyčerpaný zhroutil přímo na ulici ve svém sídelním městě Philadel-phii. Papež Pavel VI. jej 19. června roku 1977 prohlásil za svatého. Proto český kalendář, na rozdíl od světového, světí jeho památku až 19. června.
Dalším dnešním světcem je Romuald (952-1027). Pocházel z rodu vévodů z Ravenny a od mládí žil bohapustým životem. Jednou byl svědkem souboje, který však pokládal za vraždu. Nemohl se zbavit výčitek, zpytoval svědomí a začal vyhledávat samotu. Nakonec se z něho stal poustevník a založil přísný kamaldulský řád.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse