Kryštof, Josef (Kopertinský)

Dnes má v občanském kalendáři svátek Kryštof, v církevním kalendáři to mu tak bylo ji ž 25. července. O životě a působení jednoho z nejznámějších a nejpopulárnějších světců a pomocníků v nouzi nejsou celkem žádné au¬tentické zprávy. Víme pouze, že existoval a byl popraven - všechna ostatní podání jsou jenom legendami. Přesto požívá tento světec přímo báječné úcty. Svědčí o tom i množství řemesel a živností, jejichž je patronem. Mimo jiné je také ochráncem automobilistů, mnozí z nich si upevňují do svého au¬ta jeho plaketu. Připomeňme si ještě jednou jeho napůl pohádkový příběh:
Kry štof se zřejmě narodil ve 2. století v Kanaanu a od svých rodičů do¬stal jméno Reprobus. Byl to velmi statný muž a svou silou se podobal obru. Jeho síla jej vedla k tomu, že chtěl sloužit nejmocnějšímu panovníkovi svě¬ta: stále však nemohl najít toho pravého, až mu jeden starý poustevník po¬radil, aby přenášel na svém obrovitém těle lidi přes nedalekou řeku. Jed¬nou přenášel Reprobus malého chlapce, avšak uprostřed řeky už nemohl nezvyklou váhu dítěte unést. Když došel zcela vyčerpán na druhou stranu, řeklo mu dítě: „Ježíš Kristus byl tvým břemenem. Nesl jsi víc než celý svět." Pak se nechal Kristus Reprobovi poznat a v řece jej pokřtil jménem Chris-tophorus, což znamenalo „nosič Krista". Kryštof se později dostal do zajetí lykijského krále, který krutě pronásledoval všechny křesťany. Aby mohl za¬jatého mučit, musel prý povolat na 400 vojáků, protože menší počet s ob¬rovitým hromotlukem nic nezmohl. Mučení však ani potom neprobíhalo hladce, šípy se odrážely od jeho těla a jeden z nich prý vyrazil oko samot¬nému panovníkovi. Po několikadenních mukách padl Kryštof konečně k ze¬mi a vojáci mu mohli štít hlavu. Úcta ke sv. Kryštofovi se šířila již od 5. sto-letí. Jedno přísloví dokonce tvrdí, že když se podíváme ráno na jeho obraz, ^budeme chráněni až do večera. Dříve se proto obrazy tohoto pomocníka v nouzi malovaly nad vchody kostelů.
V církevním kalendáři je dnes připomenuta památka na Josefa Koper-tinského. Tohoto světce by si měli považovat studenti a školáci, protože je patronem za dobré zkoušky; ochraňuje také obuvníky. Je zajímavé, že byl hlavním patronem amerických pilotů za 2. světové války a od roku 1963 i astronautů. Františkán Josef Kopertinský se narodil 17. června 1603 v Ko-pertinu (Copertino, Itálie). Do církevního řádu byl přijat jen s největšími obtížemi. Od roku 1630 zažíval mimořádné extáze a levitace, které trvaly někdy celé hodiny. Potom prý dokázal uzdravovat nemocné. Lidé si jej za¬čali velmi brzy všímat a vyhledávali jej. Církevní nadřízení jej však neustá¬le překládali z místa na místo, do stále odlehlejších koutů. Josef vše s po¬korou snášel, i když musel čelit u soudu žalobě z předstírané svatosti. Josef zemřel v klášteře v Osimu (Itálie) dne 18. září roku 1663.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse