Fungování lidské mysli

Mysl z hlediska struktury

Jak pracuje naše mysl

Hladiny mysli
vědomí
podvědomí
nevědění

Životní role
rodič
dospělý
dítě

Mozkové hemisféry
levá
pravá

Vědomí, podvědomí, nevědomí

Vědomí -
všechno to, co si uvědomujeme. Používáme to, co se děje v určitých částech našeho mozku. Tvořivá složka mysli, ve kterém probíhají všechny tvůrčí procesy .Můžeme se ovládat vůlí a ovlivnit výsledky naší činnosti. Dokáže v jediném okamžiku pracovat pouze na jedné činnosti. Člověk, který chce zvládat více činností se musí soustředit postupně na jednu věc a pak na další. Úzce to souvisí s koncentrací. Tento postup je velice neefektivní, protože první tři minuty dochází k utlumení reagovat na okolní vlivy. Takže pokud se máme nechat vyrušovat, tak jen první tři minuty. To se lze ještě vrátit k původní prováděné práci, aniž bychom se odpoutali od soustředění. Vědomí má omezenou kapacitu a ve chvíli, kdy je zahlceno podněty, začne pracovat podvědomí.

Podvědomí - funguje na principu, co jsme se naučili a zažili...Řídí životní funkce v našem těle - trávení, dýchání. Krevní oběh apod. Je neustále v provozu. Výhodou je, že zvládá více činností najednou a je rychlejší než vědomí. Nevýhodou je, že pokud se něco naučíme špatně ,těžko se to potom odnaučujeme ( to platí v případě zlozvyků). Podvědomí posílá v určitém okamžiku vědomí informace nebo signály, které označujeme jako tzv. šestý smysl (schopnost vnímat a vyhodnocovat nenápadné nebo skryté skutečnosti).

Nevědomí - nejhlubší vrstva lidské psychiky. Jeho činnost je pro vás nepostradatelná. Má velkou energii a důležitost. Je zde uložena víra (mystično), stará se o těžké psychické zážitky a traumata.

Rodič, Dospělý, Dítě

Rodič má roli pro rozhodování. V podobě příkazů a zákazů je předává. Dítě má roli tvořivost práce. Dospělý má roli rozhodovat se o nás samostatných.

Levá, pravá hemisféra

Levá hemisféra -
se zaměřuje na jazyk, logiku, počítání, psaní, notorické reakce, pojem o čase. Tato strana je naší vědomou mysli kde řešíme své problémy. Tato část mozku uvažuje logicky lineárně.

Pravá hemisféra - soustřeďuje na duševní činnosti- denní snění, představivost, nevědomou mysl a zrak, barvy a dimenze. Je to tvořivá a intuitivní část mozku. Uvažování je nelineární a neřídí se logikou. Pracuje s obrazy a dokáže je spojit v jeden celek.

Lidé při přemýšlení zapojují obě hemisféry, ale jedna z nich má snahu dominovat. Je důležité zapojit do každodenního života tvořivost ( pravou hemisféru). Jde o to si situaci přestavit a vykreslit, že jedná dobře a povede to k úspěchu. To jde obzvlášť dobře vrcholovým sportovcům.

Důležitost návyků

Návyk je vztah člověka k něčemu nebo jeho způsob jednání vzniklý pravidelným opakováním . Je otázkou delšího a náročného úsilí. Návyk, který je dobře vypěstovaný nám pomáhá ulehčit situaci. Pracuje sám bez většího úsilí. Vše je zakotvené v podvědomí. Návyky se zde spouštějí bez ohledu na to, zda jsou dobré či špatné. Snažme se tedy nevhodné návyky eliminovat ) postupně vyřazovat). Při získávání návyků je vhodné postupovat pomalu.

Sedm návyků vůdčích osobností

1. návyk:
Buďte proaktivní ...převezměte zodpovědnost za svůj život
2. návyk: Směřujte svůj cíl na principy a zaměřujte se na všechny oblasti ( rodina, práce, peníze, přátele, zábava) ....životní cíl
3. návyk: Přednost mají důležité věci ...organizace času
4. návyk: Myslete způsobem výhra/výhra, kdy cílem je dosáhnout oboustranné spokojenosti
5. návyk: Nejdříve se snažte pochopit druhého, ale nelitovat. Pak se snažte být pochopen vy .... vcítění se (empatie)
6. návyk: Vytvářejte synergii ( spolupůsobení, spolupráce) .... týmová spolupráce
7. návyk: Neustálý proces růstu .... práce na sobě, osobní rozvojZdroj: http://pavel.lasakovi.com/dovednosti/time-management/hledisko-struktury/, kniha Stephen R. Covey: Sedm návyků vůdčích osobností

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse