Kristián a Osvald

Svátek mají Kristián a Osvald; Posvěcení římské baziliky P. Marie.
Dnešní oslavenec Kristián zní latinsky Christianus a znamená prostě „křesťan". U nás toto jméno asi nejvíce proslavil nezapomenutelný Oldřich Nový ve stejnojmenné situační komedii. Staročeský kalendář pak připomíná Křišťana, který je jen velmi starobylou českou obdobou již zmíněného Kristiána.
Jméno Kristián je také spojeno s autorem literárního klenotu z 10. století, latinské svatováclavské legendy. Kristián byl synem Boleslava I. a jeho manželky Biagoty. Narodil se prý přesně v den zavraždění knížete Václava, tedy 28. září. Rok jeho narození a stejně tak úmrtí jeho strýce Václava není definitivně určen, takže se jedná buď o rok 929 nebo 935. Jeho původní jméno prý znělo Strachkvas. Byl prvním známým Přemyslovcem, který byl určen pro duchovní dráhu. Působil jako řeholník v Řezně, kde sepsal své hlavní dílo - Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily. Tato tzv. Kristiánova legenda se stala nejspornějším historickým pramenem českého středověku. Historici (i ti literární) se dlouho přeli o dobu jejího vzniku. Rozpětí názorů bylo skutečně velké - od 10. do 14. století. Dnes se většina badatelů přiklání k tomu, že legendu napsal skutečně Kristián-Strachkvas na sklonku prvního tisíciletí, čímž se stal naším prvním kronikářem.
V církevním kalendáři si dnes připomínají Posvěcení římské baziliky Panny Marie. Tato bazilika (S. Maria Maggiore) vznikla pod jiným zasvěcením již ve 4. století na pahorku Esquilinu. Po koncilu v Efesu (431) ji pod novým jménem vysvětil Sixtus III. Stalo se tak právě 5. srpna.
Dnes má však také svátek Osvald, jehož jméno lze přeložit jako „boží vláda". Dnešní světec je patronem anglických králů, křižáků, ale i ženců, dobytka a lidé se k němu modlí, aby zabránili morové nákaze. Král Osvald se narodil kolem roku 604 v Anglii a byl synem panovníka Northumberlandu (Severní Umbrie) Ethelfrida. Musel uprchnout ze země, když jeho otec padl při povstání. Ukryl se v klášteře na ostrově Hy na jihozápadě Skotska. Zde se pilně připravoval na svůj návrat a skutečně svou zemi roku 634 dobyl zpět. Spolu se svým přítelem biskupem Aidanem se zasloužil o pokřesťanštění své vlasti. Oba mužové měli velkou zásluhu na založení kláštera Lindisfarne na ostrově Holý Island při pobřeží Northumberlandu. Z tohoto řádového domu se záhy vyvinulo významné středisko misijní činnosti v Anglii. Osvald, který tolik vykonal pro křesťanskou víru, zemřel v bitvě proti pohanskému králi Merciovi. Stalo se tak 5. srpna 642 a Osvaldovi bylo tehdy necelých 40 let. Slavní skotští mniši, kteří přišli jako misionáři do Evropy, rozšířili všude úctu ke svému králi, hlavně díky nim si jméno Osvald získalo svůj věhlas. Král severní Anglie podněcoval básníky a spiso¬vatele všech dob k uměleckým dílům a velký církevní učitel Běda Ctihodný líčil ve svých dílech četné zázraky, které se odehrály na Osvaldově hrobě.
Dnes v keltském kalendáři začínal svátek lísky Coll. Líska byla Keltům symbolem moudrosti a kněžství. Označovala umění regenerace pomocí slov, sílu meditace. Pomocí proutků a vody objevovali naši předkové dnešního dne skryté a ztracené věci.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse