Jaké jsou výhody znalosti řeči těla a jak ji používat

 

Je potřeba zdůraznit, že na řeči těla hodně záleží především v oblasti obchodu, firemního managmentu a v osobním životě. Lepší znalost řeči těla poskytuje následující výhody:

 • Umožní lidem vytvořit lepší porozumění ostatních, což jim na oplátku dovolí posílit jejich vztahy
 • Umožní manažerům lépe porozumět jejich zaměstnancům a jejich potřebám, i když jsou zaměstnanci zdráhaví ve sdílení jejich názorů verbálně, třeba protože se obávají sdělit to, co si myslí, nebo protože si myslí, že to není vhodné.
 • Členové týmů mohou vyčíst z řeči těla ostatních, čím si prochází, kdo je pod tlakem a kdo potřebuje podporu.
 • Řeč těla výrazně pomáhá při jednáních, kdy můžete rozumět myšlenkám druhé strany o vaší pozici, aniž byste museli spoléhat jen na to co říkají.
 • Pomůže vám vyhnout se zmanipulování zkušenými prodejci, kteří chtějí abyste si zakoupili jejich produkty.
 • Znalost řeči těla vám pomůže lépe přesvědčit druhé. Skrze jejich gesta a neverbální signály můžete lépe rozumět co mají rádi a co ne. Tohle by vám mělo umožnit upravit své nápady, nebo jim nabídnout něco co vyhovuje jejich potřebám.
 • Řeč těla zvyšuje vaši sebedůvěru a sebeúctu, jak jste si více vědomi si toho, jak vás ostatní vnímají, jak se cítí a jak jste schopni efektivnější mezilidské komunikace.
 • Může vylepšit vaši prezentaci a proslovy k veřejnosti, znalostí síly neverbálních signálů a působit sebejistě, přesvědčivě a zábavně.
 • Ukázáním jiného signálu než toho, který byste měli ukázat na základě toho co cítíte, můžete schovat vaše emoce. Toto může být prospěšné při jednáních, nebo přesvědčování ostatních, ale také to může pomoci při budování vztahů. Například vám to umožní schovat signál, který byste ukázali jako výsledek nějakého kulturního šoku. V době, kdy si zvyknete na novou kulturu, můžete relaxovat a přijmout ji.
 • Znalost, jak oklamat, vám pomůže zjistit, kdy jste klamáni jinými. Protože je zde mnoho lidí, kteří dychtivě klamou, je učení o řeči těla podvodu kritické. Jestli chceme tuto dovednost použít na ostatní, je osobní a morální otázka, hodně záleží na okolnostech.
 • Řeč těla zvyšuje vaše uvědomění si sama sebe, což v důsledku pomůže zlepšit vaši emoční inteligenci.
 • Řeč těla pomůže empatizovat s ostatními. Empatie je o porozumění, jak se ostatní cítí. Schopnost ukázat empatii pomáhá vytvořit vztah a je to důležitý faktor v budování a udržování vztahů. Lidé kolem vás moc dlouho nezůstanou, když si budou myslet že vám na nich nezáleží.


Jak se používá řeč těla

Můžete vyjádřit neverbální náznaky třemi odlišnými cestami:

 • Posílením. S touto technikou posílíte vaši verbální zprávu s neverbální. Příklady jsou:
  ◦ Řeknete, „Ne", a položíte si ruku na hlavu.
  ◦ Řeknete, „Tohle se mi nelíbí", a bouchnete pěstí do stolu.
  ◦ Řeknete, „Co jsi to udělal?", zastrašujícím tónem, přičemž se koukáte skrze vrchol vašich brýlí.
  ◦ Váš šéf řekne, „Udělal jsi to velmi dobře!", a zároveň vás poplácá po zádech, tímto zvýší důraz sdělení.
 • Protikladně. Řečí těla můžete popřít to, co říkáte verbálně. Můžete to dělat záměrně, nebo nevědomě. Příklady jsou:
  ◦ Řeknete, „Dobře, dojdu pro nějaké jídlo!", zároveň protočení očí hned po tom, co jste to řekli, naznačuje, že s tím nejste moc spokojení, i když jste verbálně souhlasili.
  ◦ Řeknete, „Pokračuj, poslouchám," zároveň pohyb očí do monitoru počítače značí, že můžete být zaujati něčím jiným.
 • Doplněním. S touto technikou vaše gesta a řeč těla přidává více informací k tomu, co říkáte. Neschopnost doplnit verbální zprávu neverbálním signálem může vést k nedorozumění. Zároveň je důležité číst řeč těla někoho jiného, abychom plně rozuměli, co měl na mysli. Příklady jsou:
  ◦ Slyšíte, „Ách, buď zticha!" následované lhostejným postojem těla a přerušením očního kontaktu. Druhá osoba vám říká, abyste ji přestali škádlit. Když doplňující tón a výraz v obličeji je jiný, nebo chybí, můžete si to vyložit jako agresivní poznámku nutící vás přestat mluvit.
  ◦ Matka začne vyprávět příběh o zubní víle dítěti, přičemž mrkne na staršího sourozence, naznačujíc, že ten příběh není pravdivý, ale povídá ho dětem jako součást kulturního zvyku. Mrknutí dodá význam do komunikace bez potřeby slovně ho vyjádřit, když je to nemožné před mladším sourozencem.
  ◦ Přidáte smajlíka do textové zprávy, abyste napodobili řeč těla do digitálního světa a ujistíte se, že adresovaná osoba porozumí, že si děláte legraci.

Vyvíjení vaší emoční inteligence

Ať už jste si toho vědomi nebo ne, emoce jsou neustále spojené s vaší interakcí s ostatními lidmi. Také hrají důležitou roli v rozhodování v každodenním životě a práci. Emocionální uvědomění vám umožní, abyste věděli, jak a proč se cítíte. Na oplátku vám to dovolí se vyjádřit více efektivně s pochopením, jak vás ostatní vidí.

Nespočetné studie ukazují, že silná emoční inteligence může vést k silným výkonům a lepšímu úspěchu v životě. Emoční inteligence vám umožní empatizovat s ostatními a toho můžete dosáhnout dobrou znalostí řeči těla a neverbálních signálů. Může vám to pomoci reagovat na lidi více náležitě, raději než jen odpovídat.

Například, předpokládejme, že váš kolega je na vás velmi naštvaný. Máte možnost reagovat, staňte se defensivními a potencionálně křičte nazpátek. To může jenom rozvířit situaci a udělá to málo pro váš vztah v budoucnu. Můžete vyhrát boj, ale rozhodně prohrajete válku tím, že tím oba budete ovlivněni a oba můžete cítit, že už spolu nebudete moct znovu pracovat.

Místo toho nereagujte na vztek a přizpůsobte svou řeč těla jako osoba chápající a utěšující, jste více schopni uklidnit obtížnou emocionální situaci. Naštvaná osoba má nějaký důvod být naštvaná a vše co hledá je uznání, že se ní špatně zacházelo. Když se jí dostane uznání, okamžitě se zklidní. Někdy později, kdy není tak emocionální, můžete prodiskutovat problém více logicky. Klíč je zde ukázat řadu specifických neverbálních signálů ve správný čas. Chápavý výraz, nekonfrontační postoj, nedefensivní postoj a přátelské chování, která navrhuje, že vztah je důležitější než hádka, dokáže snadno utišit situaci, uklidnit nervy a připravit scénu pro více racionální a civilizované jednání. Taková je síla řeči těla, která si zaslouží čas a pozornost a je to dovednost, která může být prospěšná v celém životě.

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse