Dušan, Marie (Kleofášova)

Dušan, který má dnes svátek v občanském kalendáři, je starým srbským jménem a nosí je muži, kteří „mají duši" nebo také jenom „dobrý dech". Přeneseně lze říci, že Dušanové jsou silní odvahou a duchem.
Nejznámějším nositelem tohoto jména byl srbský král Štefan Dušan, jenž panoval v letech 1331-55. Za jeho vlády dosáhl srbský stát největšího rozsahu. Pod své žezlo získal většinu dříve řecké Makedonie, z níž Řekům zbyla jen krajina kolem Soluně. Dušan se dal dokonce ve Skopji korunovat za císaře Srbů i Řeků. Komu čest, tomu čest. Dušan makedonské kraje nezískal v bitvách, ale diplomacií, především pak na základě vůle domácího obyvatelstva a jeho místních vládců, neboť všichni oceňovali výhodnější podmínky, které jim kynuly pod Dušanovou vládou. Za vlády Stefana Dušana se však začali Turci poprvé usazovat na evropské půdě. Král bystře poznal, že dojde k ohrožení evropských zemí, jednal s ostatními panovníky a vládci, chtěl zavčas vytáhnout proti osmanskému nebezpečí. Bylo by se mu to jistě i podařilo, zabránila mu v tom však nečekaná smrt v necelých 47 letech.
V církevním kalendáři dnes slaví svátek opět jedna z dlouhé řady Marií. Dnes je to Marie Kleofášova; její jmenování v evangeliích je důkazem toho, že Marie bývalo jméno oblíbené a rozšířené už před dvěma tisíciletími; již tehdy znamenalo „Bohem milovaná". Marie, která dnes slaví svátek, byla manželkou muže jménem Kleofáš a matkou apoštola Jakuba. Byla prý dokonce blízkou příbuznou Panny Marie, matky Ježíše Krista. Přímo o tom píše evangelista Jan: „U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská,".

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse