Diana, Angela/Anděla a Alžběta (Bayley Setonová)

V občanském kalendáři má dnes svátek Diana. Diana je jménem u nás málo užívaným, ale ve světě dosahuje velké obliby. Je to jméno latinské. Římané uctívali Dianu jako panenskou bohyni světla, přírody, měsíce, lesů a lovu. Jméno vzniklo ze slova dium, což znamená „jasné nebe"". Diana byla původně staroitalskou panenskou bohyní světla a života. Brzy však dochází ke ztotožnění s řeckou Artemidou a Diana je prohlášena za sestru Apollónovu. Na její původní význam se časem zapomíná a bohyně přejímá rysy své řecké předchůdkyně. Proto je Diana také bohyní jemného měsíčního světla a udatnou lovkyní, která bloudí po nocích a honí divou zvěř. Věřilo se také, že je ochránkyní nočních kouzel. Vergilius pravil, že Diana má tři tváře. Snad tím chtěl naznačit její moc na nebi (luna), na ze­mi (lovkyně) a v podsvětí (kouzelnictví). Kult Diany přinesli do Říma Latinové. Na Aventinu stála její stará svatyně, kterou nechal údajně postavit král Servius Tullius. V církevním kalendáři má dnes svůj svátek Anděla z Foligna. Jméno Angela či Anděla je jméno andělské, neboť latinské slovo angelus, z něhož pochází, znamená „anděl".Dnes připomínaná Anděla přišla na svět ve Folignu (Itálie) v roce 1248. Až do jejích 40 let nic nenasvědčovalo tomu, že by se měla někdy stát světicí. Byla vdaná a měla několik dětí. Po dosti rušném a veselém mládí vstoupila do řádu sv. Františka z Assisi (1291). Věnovala se charitativní činnosti, ale především se stala autorkou dodnes známých knih o duchovní vzdělanosti a obrácení k dobru. Ve svém rodném městě také založila společenství III. řádu a až do svých posledních dnů sloužila lidem. Blahořečena byla v roce 1693. V občanském kalendáři má Anděla svátek 11. března.
V kalendáři má dnes jmeniny také Alžběta. Toto jméno je hebrejského původu a znamená „Bůh je má přísaha", případně oznamuje, že jeho nositelka je Bohu zasvěcena.Dnešní oslavenkyně se celým jménem nazývala Alžběta Anna Bayley Setonová a narodila se 28. srpna roku 1774 v New Yorku. Založila dnes nejrozšířenější dobročinnou společnost v USA, zvanou Sisters of Charity („Milosrdné sestry"). Původně byla členkou episkopální církve a v 19 letech vstoupila do stavu manželského. Její manžel však velice brzy zemřel. Mladá žena se oddala modlitbám a dne 19. března 1805 přestoupila ke katolické církvi, kde o několik let později založila zmíněnou společnost. Alžběta se pro své chudé zcela rozdala - zemřela 4. ledna roku 1821 ve věku pouhých 46 let. V roce 1963 ji papež Jan XXIII. prohlásil za blahoslavenou a papež Pavel VI. ji 14. září roku 1975 svatořečil. Alžběta Anna Bayleyová byla první světicí USA, která pocházela ze Spojených států.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse