Berta, Konstanc (z Ancony), Rostislava

V občanském kalendáři dnes nalézáme Bertu nebo také Bertinu. Staročes­kou podobou tohoto jména je Perchta. Toto jméno německého původu má základ ve staroněmeckém slově berath, jež znamená „zářící"" nebo „skvělá"".V církevním světovém kalendáři bychom dnes žádnou Bertičku nenalezli, avšak během roku jsou v něm připomenuty hned čtyři. Jedna Berta má svátek 6. dubna, druhá, s přívlastkem z Bingenu, jej slaví 15. května, třetí -z Blangy - 4. července a ta poslední 24. března. První Berta, jinak zvaná Bardi, je považována za zakladatelku ženské větve řádu vallombrosánského (řád založený roku 1039 Janem Gualbertem). Byla abatyší v klášterech Cauriglia (Itálie) a Mantignano (Itálie). Druhá Berta žila na přelomu 7. a 8. století v Německu a konečně třetí v 7. století ve Francii. Vraťme se ale k Perchtě. Sluší se připomenout, že předobrazem slavné jihočeské bílé paní byla ' Perchta z Liechtensteina. Bílá paní sama o sobě je však osobnost legendární a má svůj původ v Německu. U nás se udržela pověst o bílé paní především na zámcích v Jindřichově Hradci, Telči a Českém Krumlově. S nešťastným manželstvím Perchty z Rožmberka (t 1476), která si vzala Jana z Liechtensteina, se seznámil Bohuslav Balbín a velice přispěl k tomu, že osudy obou žen byly spleteny v jednu pověst.
V církevním kalendáři má dnes svátek Konstanc, ale také Konstance, Konstancie, Konstantýna a Konstantina. Základem je latinské slovo con-stantia, což znamená „pevnost, stálost a neměnnost".
Naše dějiny znají také jednu Konstancii. Narodila se kolem roku 1181 vUhráchajejím otcem byl uherský král Béla III., matkouAnna (Anežka) de Chatillon. Po rozvodu s Adlétou Míšeňskou si ji v roce 1198 vzal český král Přemysl I. Otakar, který využíval své ženy jako figurky na evropské politické šachovnici. Když mu přestal sňatek s Konstancií vyhovovat, jednoduše ji v letech 1204-05 zapudil, avšak nechal ji žít v Praze. Království tak mělo dvě panovnice. Po roce 1206 byl jejich sňatek opět a definitivně uznán. Konstancie se svému manželovi odvděčila - povila mu devět dětí, mezi nimi i budoucího českého krále Václava I. (1205-1253). Sama Konstancie do politiky nezasahovala. Po smrti svého manžela (1230) se věnovala především zakladatelské činnosti. V roce 1233 například z jejího popudu vznikl klášter cisterciaček nazvaný Brána nebes čili latinsky Porta coeli. Leží v Tišnově na Moravě. Ten jí také posloužil jako místo posledního odpočinku.
Dnes má také svátek Rostislava, která je vlastně překladem starého jména Polyxena. Její jméno není nutno nijak složitě vysvětlovat, v latině totiž znamená „velmi pohostinná" a totéž lze říci i o české Hostislavě. Polyxena má v našich dějinách také významné místo. Jmenovala se tak totiž poslední manželka slavného a mocného Viléma z Rožmberka.Dnes nastává podzimní rovnodennost. Začíná období, v němž tma přemáhá světlo a noc začíná být delší než den. Je čas zrání a sklizně

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse