Benedikt a Josafat

V občanském kalendáři bychom dnes nalezli Benedikta. Nikdo jistě nepochybuje o tom, že toto jméno je latinského původu. Znamená „požehnaný" či „blahoslavený" a základem je slovo benedictus. Českou obdobou tohoto jména je Blahoslav.
Jméno Benedikt nejvíce proslavil ten, jenž nese přívlastek z Nursie a svátek má podle církevního kalendáře 11. července. Tehdy jsme si také památku tohoto významného muže připomínali obšírněji.
V církevním kalendáři má dnes svátek Josafat. Toto jméno nosil jeden z judských králů, z čehož je zřejmé, že se jedná o jméno hebrejské. Základem je Jehó-šafát, což znamená „Bůh rozsoudil". Druhé vysvětlení jména vychází z řeckého tvaru Joasaf, který přes arabské Jus Asaf vede až ke jménu Bodisaf, jež má své počátky až ve staroindickém Bódhisattva, což bylo příjmení samotného Buddhy. Tedy bytosti (sattva), jejímž cílem je osvícení. Sattva pak souvisí s naším pojmem jsoucno" a bódhi s „probuzením". Samo slovo Buddha již znamená „probuzený", tedy „ten, kdož pochopil".
Kalend ář dnes připomíná Josafata Kunceviče. Narodil se v rodině pravověrných východních křesťanů. Stalo se tak některého dne roku 1580 ve Vladimíru na Volyni (dnes západní Ukrajina). Josafatovi vadilo, že křesťanství se rozdělilo, a tak již v mládí přestoupil k uniantům, kteří sice uznávali východní obřad, ale přáli si sjednocení s Římem. Josafat se stal v roce 1604 mnichem a ve svých 38 letech byl zvolen arcibiskupem v Polocku (dříve Polsko, dnes Bělorusko). V době svého působení se Josafat všemožně snažil, aby se obě rozdělené církve sjednotily, ale měl příliš mnoho nepřátel. Ti jej nakonec nechali 12. listopadu roku 1623 zavraždit. Stalo se tak na jeho vizitační cestě ve Vitebsku. Josafat Kuncevič byl blahořečen již v roce 1643, papež Pius IX. jej v roce 1867 prohlásil světcem. Bohužel, ani jeho smrt obě církve zpátky nespojila.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse