Anastázie, Huna

Dnešního dne se zcela výjimečně shoduje náš občanský a církevní kalendář na tom, že má svátek Anastázie. Jinak je tomu však v kalendáři světovém, protože zde se tento svátek slaví až 25. prosince. Toto jméno je ve světě poměrně oblíbeno a má mnoho národních forem. V Anglii a Francii zní Anastasie, v ruštině Anastasija a domácky pak Nastasja či Nasťa a Nástěnka, forma u nás velmi zpopularizovaná nesmrtelným filmem Mrazík. Toto jméno znamená „vzkříšení" a pochází od řeckého slova anástasis.Dnešní oslavenkyně Anastázie ze Sirmina patří mezi tzv. prvomučedníky římské. Okolo jejího života se vyrojilo mnoho legend, od raného středověku patřila k nejuctívanějším světcům. Narodila se asi v polovině 3. století jako dcera pohana a křesťanky ve „Věčném městě" Římě. V manželství neměla štěstí. Její manžel prý byl rabiát k pohledání a nebohou Anastázii jenom týral. Naštěstí však velmi brzy zemřel. Mladá vdova se rozhodla, že bude pomáhat všem pronásledovaným křesťanům. Všechny peníze, které měla, použila k tomu, že korumpovala dozorce v četných římských vězeních a ulehčovala všem uvězněným jejich strádání. Situace se však měla změnit. Její duchovní vůdce Chrysogon byl také zatčen a odsouzen k smrti. Anastázie jej neopustila a doprovázela jej až k popravišti v Aquileji (severní Itálie), kde sejí zmocnili žoldnéři a uvrhli ji do vězení také. Brzy ji převezli až do Sirmia (dnešní Sremska Mitrovica, Jugoslávie, tehdy hlavní město Illyrie). Po četných mukách ji nakonec v roce 304 soudce odsoudil k poněkud bizarní smrti - dali jí děravou loďku a vyslali na moře. Avšak člun se k údivu všech nepotopil. To její věznitele natolik rozlítilo, že ji opět zajali a upálili na hranici. Příběh o Anastázii po celá staletí dojímal, lidé se k ní často modlili - především ji prosili, aby jim pomohla proti chorobám hlavy a bolestem prsou.
Dnešního dne slaví svátek také patronka pradlen a vinařů Hunna. Proslavila se tím, že prodala veškerý svůj majetek a za utržené peníze nechala postavit v Hunaweieru (Alsasko) kostel sv. Jakuba. Mimoto byla velkou dobrodinkou všech chudých a nemocných ve svém okolí. Říkali jí zde „sva¬tá pradlena", protože prala zadarmo prádlo všem potřebným. Zemřela všemi uctívána okolo roku 687.Ve starém Římě dnes pořádali slavnost bohyně Tellury, kterou nazývali Matka Země. Při oslavách ji vzývali, aby dala zdraví životnímu prostředí a dopomohla k bohaté úrodě.Dnešního dne také začíná keltský měsíc vrby - Sail.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse