Významné dny

Jsou vymezené zákonem číslo 245/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Významné dny jsou dny pracovními.

27.ledna, Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Den 27.ledna 1942 znamenal osvobození Rudé armády koncentrační vyhlazení tábor Osvětim. Tímto dnem slavíme mezinárodní den památky obětí holokaustu.
Pojmy: Holokaus - nacistická genocida za 2. světové války, zločin vyvražďování a vyhlazování příslušníků národních, etnických, náboženských a rasových skupin.
Rudá armáda- vojsko tehdejšího Sovětského svazu.
Osvětim- nacistický koncentrační tábor tzv. Továrna na smrt.

8.března, Mezinárodní den žen (MDŽ)

Jedná se o mezinárodně uznávaný den, při němž se slaví výročí stávky newyorských švadlen z roku 1909. Od roku 1975 je označován jako den rovnoprávnosti , spravedlnosti, míru a rozvoje žen. V tomto roce ho uznala Organizace spojených národů a poté tento den přijaly mnohé národní vlády. Datum 8. března se využívá po 1. Světové válce. Je to původem socialistický svátek. U nás se přestal slavit roku 1990. Zvrat nastal v roce 2004, kdy bylo parlamentem rozhodnuto, že se opět vrátí do našich kalendářů. Bude považován jako významný den České republiky.

12.března, Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

V roce 1999 se při příležitosti oslav 50. výročí od založení k NATO připojilo Polsko, Maďarsko a Česko. Všechny tři země byly prvními zeměmi, které se k NATO připojily ze zemí Východního bloku. Cílem Severoatlantické Aliance je zajistit bezpečnost všem svým členům. Aliance sídlí v Bruselu v Belgii.

5.května, Květnové povstání českého lidu (1945)či Pražské květnové povstání

V začátkem května roku 1945 vystoupil ozbrojený český lid proti nacistickým německým okupantům. Povstání se od 1.května šířilo z Přerova do dalších 37 měst a 240obcí např. 3.května severní Čechy - Železný Brod, Semily, Jilemnice, 4.května Kladno a 5.května vypuklo v Praze, které bylo jeho středem pozornosti. Odpor pokračoval i po 8. květnu, kdy byla podepsaná kapitulace. Povstání si vyžádalo v Praze na 400 obětí a dvojnásobný počet lidí mimo hlavní město.

13.května, Den matek

V české republice Den matek připadá na druhou květnovou neděli. Na mnoha místech po celém světě se slaví v různé dny. Je to den pocty věnovaný našim matkám, kterým děti dávají nejrůznější dárky z lásky např. květiny či bonboniéry. Uznáváme její jedinečnost a nepostradatelnost ve společnosti. Ve starobylém Řecku to byl svátek plodnosti, spojený s uctíváním bohyně Rhey= Kybelé ( matka bohů).Svátek se uznával např. v Anglii, kde se uctívala Mateřská neděle. Myšlenka pro vznik slavení tohoto dne vznikla ve 20.století na počest Anny Reevers Jarvisové ( bojovala za práva matek). V roce 1907 v USA byl vyhlášen prvním oficiálním Dnem matek. V České republice se slavil od roku 1923, který ovšem nahradil Mezinárodní den žen - MDŽ. Den matek jsme si poté znovu osvojili v roce 1989.

27.června, Den památky obětí komunistického režimu

V roce 1950 byla popravena doktorka Milada Horáková a další tři další odsouzení z prvního velkého politického procesu, zinscenovaného komunistickou mocí v tehdejším Československu. Byl to Jan Buchal, JUDr. Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. V dalších etapách bylo ještě odsouzeno na šest set dalších lidí. Již v roce 1949 byl popraven Heliodor Píka ( legionářský generál), který protestoval proti záboru Podkarpatské Rusi Sovětským svazem. Komunistický režim měl na starosti justiční vraždy a zinscenované procesy. Režim dožadoval toho, aby obyvatelé požadovali trest smrti pro zrádce.

11.listopadu, Den válečných veteránů

Toto datum je v demokratických zemích Evropy, USA a v Kanadě dnem, při kterém je věnovaná vzpomínka obětem nejstrašnější války. Máme si veřejně připomenout československé vlastence, kteří ve dvou válkách 1914-1918 a 1939-1945 , obětovali své životy za svobodu své vlasti a za osvobození státní suverenity. Od listopadu 2011 je tento významný den připomínán i v České republice. Symbolem vzpomínkových akcí na Den veteránů je považován květ vlčího máku. Původ to má v básni, kterou napsal kanadský chirurg John McCrae na západní frontě v roce 1915.

vlčí mák

Zdroj: foto vlčího máku Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse